Hoppa till innehåll
En översyn av Faktorprisindex för konsulttjänster K84 har gjorts inför indexet i maj 2021.

Översynen innebär en uppdaterad viktning av kostnadsgrupperna som indexet är uppbyggt av. Därmed börjar indexserien också om på 100 samtidigt som förkortningen blir K21, där 21 motsvarar årtalet för senaste översynen.

I samband med översynen har också framtagningen av indexet överlåtits till SCB. Faktorprisindex för konsulttjänster, K21, publiceras framöver den 20:e varje månad.

Mer information om index K21 med Q&A och instruktioner om hur man räknar om till indexserien för K84 hittar du här.