Hoppa till innehåll

Efter ett krävande år, med stora utmaningar både för affärer och ledarskap, kommer nu positiva signaler från våra medlemmar.

Varje halvår frågar vi våra medlemmar om deras syn på marknadsutvecklingen. I veckan presenterades så vår ”Investeringssignalen”, och signalerna är positiva.

Medlemsföretagen säger sig se en positiv utveckling både avseende orderläge, sysselsättning och prisutveckling.

Det är självfallet bra, i synnerhet som vi får många och återkommande rapporter om att prisnivåerna är skrämmande låga i många fall. Frågan om prispressen, inte minst i offentliga upphandlingar, är ett bekymmer som vi på förbundet adresserat under lång tid. Så även om många medlemmar tror att priserna för kunskapsintensiva tjänster ska öka framöver är det från – ofta – mycket låga nivåer.

Att allt fler företag förväntar sig en ökning av sin personalstyrka är givetvis också en positiv signal. Vi har ju länge vetat att de kunskapsintensiva tjänsteföretagen spelar en avgörande roll i hela näringslivets omställning mot tjänster. Den utvecklingen är inte tillfällig. Men den kommer att aktualisera frågan om kompetensförsörjningsfrågan i stort: hur kan vi se till att högskola, näringsliv, privata utbildningsanordnare, olika initiativ för livslångt lärande, incitamentsstrukturer och skattenivåer samverkar för att ge fler möjlighet att bidra till det växande näringslivet?

Missförstå mig inte: jag är inte pessimistisk. Tvärt om. Det är tydligt att samhället behöver mer tjänster som våra medlemmar kan leverera. De är också villiga att betala mer än innan för dessa tjänster. Vår sektor och våra medlemmar kan också svara upp mot detta, med kunskap, kreativitet, nyfikenhet och utvecklingsoptimism. Detta tar jag med mig in i vinterns arbete, där vi ska se till att ytterligare stärka den sektor som utvecklar framtidens lösningar för ett modernt samhälle.

Läs gärna vår rapport Investeringssignalen här på webben.

*

Nästa vecka deltar vi i Innovationsveckan, och på tisdag morgon pratar jag med bland annat Ramboll och Tyréns på temat ”Har vi en klimatpolitik som främjar innovativa lösningar?”. Läs mer här.

*

I helgen blir det lite extra fokus på att ställa i ordning trädgården för höst och vinter.

Hoppas att även du får en trevlig helg.

/magnus