Hoppa till innehåll

Klimatutsläppen minskar alltför långsamt. Företagen är nyckelaktörer om vi ska klara av att uppnå klimatmålen. Men de behöver rätt förutsättningar som uppmuntrar till nytänkande – politiken får inte vara ett hinder. Har vi en klimatpolitik som främjar innovativa lösningar?

Som en del av Innovationsveckan arrangerade Innovationsföretagen ett webbinarie för att belysa frågan om vi idag har en klimatpolitik som bidrar till att främja innovation och ett aktivt klimatarbete. Finns tillräckliga incitament för att uppnå klimatmål? Vilka hinder finns i dagsläget? Vad skulle kunna göras mer? Detta och många fler frågeställningar lyftes under samtalet.

Deltagare:
– Thomas Pettersson Westerberg, avdelningschef Innovation och grön omställning, Tillväxtanalys
– Anna Essehag, hållbarhetschef Ramboll
– Per Löfgren, hållbarhetschef Tyréns
– Marlene Burwick, riksdagsledamot, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet (S)
– Rickard Nordin, riksdagsledamot, Klimat- och Energipolitisk talesperson (C)

Samtalet modererades av Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Titta på webbinariet här:

 

Innovationsveckan som arrangeras av Vinnova, SKR, Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för Digital Förvaltning.