Hoppa till innehåll

Innovationssektorn är nyckelaktör för värdeskapandet inom samhällsbyggande, industri och näringslivet generellt. Det är av högsta vikt för svensk konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling att sektorn har bra förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Som ett led i det vill vi synliggöra de möjligheter och utmaningar som innovationssektorn står inför. Under hösten lanserar därför Innovationsföretagen en ny artikelserie där initierade röster från våra medlemsföretag delar med sig av sin syn på samhällsaktuella ämnen som påverkar innovationssektorn.

Först ut är en artikel om den påverkan nya AI-verktyg har på arkitektföretagen. I en hårt pressad arkitektbransch syns en parallell utveckling där arkitektbyråer börjar använda alltmer raffinerade AI-verktyg. På vilket sätt bidrar AI till värdeskapandet? Och på vilket sätt kan arkitektrollen förändras?