Hoppa till innehåll

Innovations­företagen positiva till skärpta regler för betaltider i EU

Innovationsföretagen delar EU-kommissionens bedömning att sena betalningar vid affärstransaktioner är ett problem och att det hämmar konkurrensen på den inre marknaden.

Innovationsföretagen har svarat på EUs förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner.

-Problem med långa betaltider hämmar inte bara företagens konkurrenskraft utan även handeln på den inre marknaden och EUs konkurrenskraft internationellt, säger Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen.

De konkurrenshämmande problemen med långa avtalade betaltider i näringslivet uppstår oftast genom att den dominerande parten tvingar fram långa betaltider från sina leverantörer eller att en dominerande leverantör erbjuder långa betaltider i handelstransaktioner för att slå undan konkurrensen från ofta mindre och inte lika finansiellt starka leverantörer på marknaden. Det gäller ofta små och medelstora företag. I båda fallen hämmar det konkurrensen och den fria marknaden.

– Innovationsföretagen bedömer att en skärpt reglering med enkla tydliga spelregler i hela EU är nödvändig för att stärka konkurrenskraften inte bara i Sverige utan i hela EU, säger Anders Persson.