Hoppa till innehåll

Enligt EU-Kommissionen orsakar försenade betalningar var fjärde konkurs bland SME-företag. Varannan faktura i kommersiella transaktioner betalas för sent, det vill säga efter avtalad tid. Det är en anmärkningsvärt hög siffra. Trots upprepade försök till regleringar har resultaten uteblivit, både i Sverige och övriga Europa. Det här leder till stora problem hos SME-företag som i praktiken får agera bank till sina ofta betydligt större kunder.

Nu har EU-kommissionen presenterat en ny förordning med syfte att effektivisera marknaden och förbättra små och medelstora företags likviditet. Förordningen inkluderar en fastställd 30-dagars betaltid som standard. Förslaget är en del av ett åtgärdspaket riktat till Europas små- och medelstora företag (SME relief package). Kommissionens föreslår även att medlemsstaterna ges större ansvar att tillse att betalning sker i tid, samt ökade krav att betala ränta vid försening.

Kan vi komma till rätta med dessa problem genom Kommissionens förordning så stärks företagens konkurrenskraft, vi skapar ökad sysselsättning och frigör kapital för forskning och utveckling i hela Europa.

Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen

Långa betaltider är ett utbrett problem inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det leder till likviditetsproblem, ökade kreditrisker, höga transaktionskostnader och ökat antal konkurser. Kan vi komma till rätta med dessa problem genom Kommissionens förordning så stärks företagens konkurrenskraft, vi skapar ökad sysselsättning och frigör kapital för forskning och utveckling i hela Europa, säger Anders Persson näringspolitisk chef Innovationsföretagen. Justitiedepartementet har nu skickat ut Kommissionens förslag på remiss och alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Remissvar ska skickas in senast 22 december.

– Det här är ett unikt tillfälle att få vara med och verka för ett förbättrat företagsklimat i Sverige och övriga Europa. Jag hoppas att så många som möjligt väljer att svara på Kommissionens remiss, säger Anders Persson.