Hoppa till innehåll

En tredjedel av alla fakturor betalas försent

Den 30 september var sista dagen för stora företag att rapportera in sina betaltider till Bolagsverket. Statistiken visar att långa betaltider är ett fortsatt stort problem.

Senast den sista september skulle stora företag (med fler än 249 anställda) rapportera in sina betaltider till små och mellanstora företag till Bolagsverket. Rapporteringskravet är ett led i att komma till rätta med långa betaltider i näringslivet och effektivisera betalflöden för att stärka företagens konkurrenskraft. Rapporteringskravet berör ca 1500 företag och till dags dato har drygt 960 företag rapporterat.

Redovisningen syftar till att skapa transparens kring betaltider i genomsnitt. Det ger leverantörer en möjlighet att bedöma hur attraktiv en kund är i relation till hur mycket kapital en affär med företaget binder. Dvs. hur mycket pengar leverantören behöver låna ut till kundföretaget och i genomsnitt under hur lång tid.

– Vid sökning på ett antal företag och stora beställare blir det uppenbart att långa betaltider fortsatt är ett utbrett problem i flera sektorer samt även omfattningen av sena betalningar. I genomsnitt betalas enligt inrapporterade siffror ca 30 procent av alla fakturor för sent. Säger Anders Persson, Näringspolitisk chef, Innovationsföretagen.

Via Bolagsverkets portal kan man gå in och söka på enskilda företag och se vilka betaltider företagen i genomsnitt avtalar och hur effektiva företagen är på att genomföra betalningarna. Det företagen ska rapportera är den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den genomsnittliga faktiska betalningstiden och den andel fakturor som har betalats efter utgången av avtalad betalningstid. Det innebär också att det bakom ett medelvärde kan dölja sig ett stort spann av mycket långa och korta betaltider.

– Långa betaltider är ett utbrett problem inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det leder  till likviditetsproblem, ökade kreditrisker, höga transaktionskostnader och ökat antal konkurser. Kan vi komma till rätta med dessa problem stärks företagens konkurrenskraft, vi skapar ökad sysselsättning, frigör kapital för forskning och utveckling och stärker den internationella konkurrenskraften i hela Europa, säger Anders Persson.

Tips! Gå in under fliken företag och sök på siffran ”5” – då listas alla aktiebolag som hittills har rapporterat in eftersom aktiebolag alltid har organisationsnummer som börjar på siffran 5. Du kan också söka på delar av enskilda bolagsnamn.