Hoppa till innehåll

Idag lanserar Innovationsföretagen rapporten ”Innovation för mångfald”. Denna gång med fokus på innovationssektorns ökade arbete för jämställdhet, tillgänglighet och inkludering i samhället. Bland annat lyfts hur den kunskapsrikedom som finns i andra kulturer, perspektiv och bakgrunder gynnar Sveriges innovationskraft.

 ”Innovation för mångfald” är den femte upplagan i Innovationsföretagens rapportserie – denna gång med fokus på medlemsföretagens innovativa lösningar för att förbättra och ta vara på mångfalden i vårt samhälle. I rapporten lyfter Innovationsföretagen intressanta och spännande case som visar på innovativa projekt och idéer inom ramen för medlemmarnas expertis. I rapporten presenteras insikter och trendspaningar från experter och företag för att belysa och lyfta vikten av mångfald i samhället samt att visa på hur företags konkurrenskraft stärks när fler perspektiv tas med.

Vi har ställt några frågor till Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen, om rapporten:

Varför har ni valt att lyfta mångfald i denna rapport?

Mångfald föder innovation, vilket är avgörande för huruvida samhällen, företag och individer växer eller stagnerar. Trots det inkluderas inte olika perspektiv tillräckligt i vare sig stadsplanering eller investeringar i dagens samhälle. Fler grupper måste tas i beaktande när städer utvecklar allt från bostads- och parkområden till olika stationsmiljöer.

Vad har vi att vänta oss i den femte rapporten ”Innovation för mångfald”?

I den här rapporten har vi valt att särskilt lyfta lösningar som bidrar till ökad jämställdhet, tillgänglighet och inkludering. Även marginaliserade perspektiv och normkritiska metoder och synsätt tas upp i rapporten. Ett mer inkluderande samhälle kräver nya lösningar och det är där våra medlemsföretags smarta och innovativa idéer kommer in.

I rapporten presenterar vi flera case från olika medlemsföretag som beskriver hur mångfald inte bara är ett bra verktyg för att stärka innovation – det är en förutsättning. Vi behöver få in fler perspektiv och insikter redan i design- och planeringsfasen. I rapporten lyfter vi därför bland annat arbetet med ett nyutvecklat system för jämlikhetscertifiering för stadsplaneringsprocesser och byggprojekt. Vi presenterar även ett projekt om social hållbarhet och hur sociala obligationer kan möjliggöra rätt investeringar i områden som behöver det som mest. Om detta och mycket mer finns det att läsa om i rapporten!

Hela rapporten finns att läsa här.

INNOVATION FÖR MÅNGFALD