Hoppa till innehåll

Alldeles för många arkitekt- och ingenjörsföretag avstår från att delta i offentliga upphandlingar. Den främsta orsaken är dess utformning med ett alltför ensidigt fokus på lägsta pris. Det här får allvarliga konsekvenser för både Sveriges innovationskraft och kvaliteten på de upphandlade produkterna och tjänsterna. När Ida Karkiainen tillträder som civilminister har hon ett stort ansvar att agera för att skapa bättre upphandlingar.

Varje år genomförs offentliga upphandlingar till ett värde av cirka 700 miljarder kronor. Men idag avstår en femtedel av företagen från att delta i offentliga upphandlingar, enligt en undersökning från Innovationsföretagen i samarbete med Almega. Drygt hälften av dessa företag anger att alltför stort fokus på lägsta pris är en bidragande orsak till detta. Idag handlar offentliga upphandlingar ofta om att pressa timpriser så mycket som möjligt. Tidskrävande formalia samt för många och irrelevanta krav är andra bidragande orsaker.

Att hushålla med offentliga resurser är viktigt.  Att handla upp på  lägsta timpris riskerar att leda till sämre kvalitet och ökade kostnader. Det är en upphandlingskultur som konsekvent utarmar företagens möjligheter att leverera och innebär stora negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Tyvärr utnyttjas upphandlingar i allt för låg grad till att vara innovationsdrivande och främja de företag som satsar på utveckling samt möjliggöra för dem att leverera lösningar i framkant. Dagens upphandlingar fokuserar för mycket på kortsiktiga lösningar till lägsta pris. Detta hämmar företagens och det offentligas möjlighet att skapa långsiktiga, innovativa och hållbara lösningar.

Den tidigare civilministern Lena Micko lovade i våras en rejäl satsning på att stimulera innovationsupphandlingar. En mycket välkommen satsning. Men den stora frågan handlar trots detta om hur all upphandling kan förändras i grunden så att funktion, hållbarhet, kvalitet och innovation alltid finns i första rummet.

Genom att låta upphandling i högre grad handla om produkten eller tjänsten som ska upphandlas och i mindre grad om hur leverantören tar fram lösningen, så öppnas marknaden upp för helt nya lösningar och helt nya leverantörer.

Redan idag sker de största kunskaps- och FoU- investeringarna hos företagen, trots att detta är en väldigt kostsam verksamhet att bedriva. Företagen vill ligga i framkant och komma på nya lösningar på morgondagens problem. Men om Sverige fortsatt ska ligga i innovationstoppen så måste företagen få möjlighet att förverkliga sina lösningar. Här kan den offentliga sektorn verkligen göra skillnad och visa hur man borde genomföra upphandlingar som premierar innovation, värdeskapande och hållbara lösningar.

Genom innovationsupphandlingar utan onödiga ska-krav möjliggör vi för fler företag att delta i offentliga upphandlingar.

För att summera, Innovationsföretagen vill att upphandlingar utvecklas så att:

  1. Kvalitet, hållbarhet, funktion och värdeskapande innovation i högre grad få genomslag vid utvärdering
  2. En ökad dialog mellan upphandlande organisationer och leverantörer premieras
  3. Irrelevanta krav minimeras och att relevanta kravställningar följs upp

Vi hälsar Ida Karkiainen varmt välkommen men vill samtidigt uppmana till handling. Med bara 10 månader kvar till nästa riksdagsval är det hög tid att för den nya regeringen och civilminister Ida Karkiainen att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att bidra till att alla upphandlingar öppnar upp för innovation. Att kvalitet, funktion och värdeskapande står i fokus. Fler åtgärder behövs. Om regeringen inte ser ett problem med att en sådan stor andel företag väljer bort att delta i offentliga upphandlingar är det allvarligt. Det offentliga måste bli ett föredöme inom upphandlingar. Genom innovationsupphandlingar kan Sverige uppnå en större nytta och skapa nya effektiva och klimatpositiva lösningar .

Nu är det upp till bevis för Sveriges nya civilminister.

Magnus Höij
Förbundsdirektör
Innovationsföretagen

Läs debattinlägget på Upphandling24.

Foto Ida Karkiainen: Magnus Liljegren/Regeringskansliet