Hoppa till innehåll

”Innovation för Klimatet” går nu in i ett mer aktivt och konkret skede. Efter nyår startar arbetet i tre arbetsgrupper som nu ska lägga grunden för hur vi kan hjälpa våra kunder att vara linjerade med färdplanerna. Innovationsföretagens medlemmar är välkomna att lämna intresse att delta.

De tre grupper som det i första hand handlar om är:

  • Arbetsgrupp Kravnivåer – med uppgift att ta fram en metodik för att sätta kravnivåer över tid som minst linjerar med relevanta färdplaner.
  • Arbetsgrupp Verifiering – med uppgift att ta fram en metodik för att verifiera att enskilda projekt linjerar med färdplanerna.
  • Arbetsgrupp Kommunikation – med uppgift att ta fram riktlinjer för hur resultatet kommuniceras mot marknaden, till exempel genom en årlig sammanställning av verifierade projekt, exempelpool, med mera.

Med resultaten från dessa tre grupper som stöd ska vi sedan kunna säkra upp att vi själva följer färdplanerna och samtidigt hjälpa våra beställare och uppdragsgivare att ge oss detta i uppgift i varje enskilt uppdrag.

Medlemsföretag som hittills anmält intresse att delta i detta arbete kommer inom kort att få en separat kallelse med mer utförlig information. Som ett ytterligare steg kommer vi att starta upp ett antal fokusgrupper som med ovanstående som stöd utvecklar hur vi inom olika områden kan dra detta arbete vidare. Det kan då handla om till exempel Digitalisering, Energi, Byggande, med mera.

Vill ditt företag delta men ännu ej anmält intresse?

Läs mer om ”Innovation för klimatet” och anmäl intresse att delta här

Initiativet vänder sig till Innovationsföretagens medlemsföretag.