Hoppa till innehåll

Antalet anställda inom arkitekt- och ingenjörsbranschen kommer fortsätta att öka de närmsta åren, det här enligt Arbetskraftsbarometern 2021.

Statistiska centralbyrån lanserade i veckan sin årliga Arbetskraftsbarometer, en undersökning om arbetsgivares behov av arbetskraft, och det är tydligt att den innovativa branschen är på frammarsch.

De fem utbildningar där flest arbetsgivare bedömer att efterfrågan på kompetens kommer att vara störst är samtliga ingenjörs- eller arkitektutbildningar. Exempelvis bedömde 77 procent av arbetsgivarna att antalet anställda med en arkitektutbildning kommer öka inom det närmsta året.

Det finns även ett stort behov av erfarna civilingenjörer. Drygt 8 av 10 arbetsgivare uppger att de har en brist på erfarna civilingenjörer inom elektronik, datateknik och automation, och 5 av 10 uppgav att det fanns en brist på nyexaminerade.

– För att Sverige ska kunna nå våra klimatmål behövs det innovativa företag som skapar morgondagens lösningar. Att branschen fortsätter växa och behöver anställa fler är inte bara positivt för våra medlemsföretag, utan för hela samhället, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Att branschen har ett stort rekryteringsbehov var även tydligt i Innovationsföretagens senaste rapport Investeringssignalen. I rapporten uppgav två av tre medlemsföretagen att de behöver nyanställa och totalt behöver branschen nyrekrytera nästan 6000 personer de kommande sex månaderna.

Brist på personer med rätt kompetens kommer fortsatt vara den största utmaningen för att branschen ska kunna fortsätta växa och skapa framtidens lösningar.