Hoppa till innehåll

I dag och i morgon arrangerar FN mötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972, det som då resulterade i ”The Stockholm declaration” och som anses vara starten på det globala miljöarbetet. Det var då UNEP (UN Environment Program) bildades och Världsmiljödagen initierades.

 Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla. Även om vi kommit långt sedan 1972 behöver vi öka takten i omställningen. Det är knappt 8 år kvar tills Agenda 2030-målen ska vara uppfyllda. Genom initiativ via Fossilfritt Sverige ökar regioner, kommuner och städer sina ambitioner. Ska de lyckas så ställs höga krav på arkitekt- och ingenjörsföretag att bidra till att stötta för att snabba på omställningen.

Miljö- och klimatarbetet är en sedan länge en högt prioriterad fråga för Innovationsföretagens medlemmar. En grön omställning är nödvändig för Sveriges framtida konkurrenskraft och en fråga som arkitekt- och ingenjörsföretagen jobbar med dagligen. Våra medlemmar utgör även en viktig del i att driva det arbete som sker inom EU, bl.a. genom Fit for 55, där EU-parlamentet nästa vecka ska fatta en rad viktiga beslut.

Innovationsföretagen har bland annat tagit initiativet till ”Innovation för Klimatet”, vilket är ett gemensamt initiativ för att realisera färdplanerna för ett fossilfritt Sverige. Det är en satsning som på allvar utmanar det hittills gängse samhällsbyggandet.

–  Det offentliga måste ta ansvar och visa att man värdesätter hållbara lösningar, samtidigt som vår bransch måste lägga grunden för ett marknadsdrivet och värdeskapande klimatarbete. Vår bransch är helt avgörande för att vi ska kunna uppnå Sveriges klimatmål och i förlängningen Parisavtalet, säger Anders Modig, projektledare för Innovation för Klimatet.

– Arkitekt- och ingenjörsbranschen sitter på många lösningar till dagens klimatproblem och vi ser fram emot att fortsätta hitta nya lösningar på dessa globala utmaningar. Att FN på detta sätt vill bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara samhällen ett viktigt initiativ. Ett initiativ som både Innovationsföretagen och våra medlemmar stöttar och bejakar. Att klara klimatutmaningarna kräver både kunskap, innovationsförmåga och handlingskraft. säger Anders Persson, Näringspolitisk chef, Innovationsföretagen.

Läs mer om Innovation för klimatet här.