Hoppa till innehåll

Den senaste EFCA Barometern (Spring 2022) visar att störningarna som orsakades av Covid-19 har avtagit. Den ryska invasionen i Ukraina innebär dock nya utmaningar och osäkerheter för de europeiska teknik- och industrikonsultföretagen i Europa.

Den senaste barometern från EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) visar att den negativa inverkan från coronapandemin har avtagit. Den största utmaningen för branschen i Europa är för närvarande är bristen på personal. Men effekterna från kriget i Ukraina, fortsatta covid-19-låsningar i Kina, stigande inflation och räntor är alla faktorer som bidrar till ökad osäkerhet om marknadsutvecklingen i framtiden.

Läs hela rapporten här:

EFCA Barometer spring 2022