Hoppa till innehåll

Det har tecknats en ny pensionsöverenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK. En sådan överenskommelse tecknas övergripande och omfattar alla tjänsteföretag med kollektivavtal.

Den nya överenskommelsen kommer gälla från 1 januari 2023.

Överenskommelsen innebär framför allt att pensionsåldern för ITP1 höjs från 65 till 66 år och att det införs ett tak för pensionsinbetalningar på 30 inkomstbasbelopp.

Ni kan läsa mer om överenskommelsen här.