Hoppa till innehåll

Sommarlovet närmar sig. Studenternas hattar flyger i luften. Det är något för oss alla att fira.

Skolans och skolsystemets uppgift går inte att överskatta. Ett samhälle där alla får en grundläggande utbildning, där möjligheterna till vidareutbildning och specialisering  är goda och där respekten för lärande, lärare och utbildningsinstitutioner är hög: det utgör grunden för ett bra samhälle.

Nu är snart ännu ett läsår över: elever och studenter ser fram emot sommarlov. Lärare mot en välbehövlig och välförtjänt semester.

Insatserna under årets skolår måste firas. Många har lagt ner mycket och hårt arbete. Lärande kommer inte av sig självt: det krävs insatser både av elever, lärare, föräldrar, kamrater och många andra. När det lyckas är det fantastiskt.

Debatten om skolans organisation, finansiering och regelverk är ganska hetsig och infekterad. Och mycket kan bli betydligt bättre, såklart.

Men trots den debatten görs ett fantastiskt arbete på väldigt många håll.

Trots utmaningarna vi står inför är skolan fortsatt en helt central del av vårt samhällsbygge.

Och trots utmaningarna behöver lärare och elever få det erkännande de förtjänar efter ytterligare ett viktigt läsår.

Vi behöver alla bidra till att stärka skolans roll – både i det lilla och i det stora.

Känner du en lärare? Ge lite extra kärlek de kommande veckorna.

Är du en lärare? Var stolt. Du gör en avgörande insats för både eleverna och för samhället.

*

I helgen besöker jag Elmia Wood – skogsmässan söder om Jönköping. Enligt ryktena ska detta vara ett eldorado för alla med och intresse för skogen.

Det låter lovande ändå.

Trevlig helg.

/magnus