Hoppa till innehåll

Brf Viva – ett samspel mellan människa och miljö

Idag ställs allt högre krav på en mer integrerad, energieffektiv och hållbar bygg- och bostadsbransch. Dagens höga krav kommer att ha stor inverkan på vårt sätt att leva, mötas och nyttja fysiska platser. Här visar det prisbelönade samverkans projektet mellan teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgrens och Riksbyggens Brf Viva, på flera innovativa lösningar. Genom bostadsrättsprojektet lyckas man på ett unikt sätt göra det enklare för de boende att leva klimatsmart.

Case

Göteborgsbaserade Brf Viva har sitt ursprung i Riksbyggens forsknings- och innovationsplattform Positive Footprint Housing® som syftar till att bidra till innovativ och hållbar bostads och stadsutveckling. Plattformen samverkar med teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren och aktörer som bland annat Göteborg Energi och Johanneberg Science Park i Göteborg. Inom projektet har man tagit hänsyn till flera dimensioner av hållbarhet så som miljö, energi, ekonomi och social gemenskap.

Bengt Dahlgren har varit ansvariga för att samordna hållbarhets och miljöbyggnadsfrågor samt projektering av VVS, brandskydd och energisamordning inom bygg projektet Brf Viva.

– Brf Viva är egentligen många olika forskningsprojekt i ett. Bostadsområdet ska vara själv försörjande beträffande energi, vi ska erbjuda mobilitetstjänster och andra ekosystemtjänster för att minimera negativ miljöpåverkan, säger Mathilda Silva, Hållbarhets och Miljöbyggnadssamordnare på Bengt Dahlgren.

Delande och gemenskap har varit nyckelorden i bostadsprojektet. Genom att erbjuda möjligheten att dela verktyg, gemensamma ytor och kontor bidrar man till såväl social som ekologisk hållbarhet. Att området dessutom saknar bilparkering är ingen slump. På så vis uppmanas de boende istället att nyttja bostadsrättsföreningens elbilpool eller hyra områdets cyklar.

Kärnan i detta projekt är samverkan, involvering och engagemang.

Mathilda Silva, Hållbarhets och Miljöbyggnadssamordnare på Bengt Dahlgren

Samnyttjande av energi system

Med hjälp av digitala verktyg har man skapat ett mer automatiserat energisystem och en bredare användning av fler energikällor. Detta möjliggör den flexibilitet i energisystemet som genomsyrar hela Brf Viva. Med hjälp av solceller på taken maximeras möjligheten att producera el och för utökad flexibilitet finns även berg och fjärrvärme, där man väljer de energibärare som har minst klimat påverkan givet situationen. Som ett komplement till el och fjärr värmenätet erbjuder bostads projektet lagrad energi. Brf Viva är en testbädd för användningen av begagnade bussbatterier som lagringskälla. Energilagret görs tillsammans med Volvo och Göteborg Energi. Dessa batterilager minskar belastningen på de externa näten, vilket minskar energi och effekt behovet.

– Projektet var först med att åter använda bussbatterier, vilket är en fantastisk innovation. Dessa uttjänta bussbatterier har fort farande 80 procent av sin effekt kvar, vilket innebär att de har mycket kvar att ge, säger Mathilda Silva.

Nya boendemönster i Brf Viva

Brf Viva är uppbyggt som ett plusenergikvarter sett till byggnadernas energibehov, vilket innebär att byggnaderna sett över året kommer att leverera lika mycket energi som de använder. För att hjälpa de boende att förstå hur deras beteendemönster påver kar byggnaden och dess energi behov har Brf Viva tagit fram en mobilapp där de boende kan följa sin energiförbrukning i föreningens app. Den kan också användas för att boka tvättstugan eller hyra föreningens gemensamma prylar. Denna informationskälla kan därmed skapa förutsättningar för att integrera och harmonisera det hållbara boendet med det hållbara livet.

– Kärnan i detta projekt är samverkan, involvering och engagemang. Det är jätteviktigt att få med dem som bor i bostäderna och att de känner sig delaktiga. Vi bor och verkar i vår stadsdel men vi kan samnyttja väldigt mycket, kommenterar Mathilda Silva.