Hoppa till innehåll
Would Wood

Would Wood: Framtiden växer på trä

Inom trä- och jordbruksindustrin genereras stora mänger restprodukter som idag förbränns till biobränsle. Men det finns flera nya användningsområden för de här restprodukterna som dessutom kan minimera klimatpåverkan från tillverknings och byggindustrin. Innovationsprojektet Would Wood, som White Arkitekter är en del av, har utvecklat en unik teknik där träspill kan återanvändas som 3D-printat byggmaterial. Det leder till mer hållbara tillverkningsprocesser.

Case

Inom trä- och jordbruksindustrin genereras stora mänger restprodukter som idag förbränns till biobränsle. Men det finns flera nya användningsområden för de här restprodukterna som dessutom kan minimera klimatpåverkan från tillverknings och byggindustrin. Innovationsprojektet Would Wood, som White Arkitekter är en del av, har utvecklat en unik teknik där träspill kan återanvändas som 3D-printat byggmaterial. Det leder till mer hållbara tillverkningsprocesser.

Genom industriell 3D-printing, så kallad additiv tillverkning, är det möjligt att få till en mer effektiv och resurssnål tillverkningsprocess som leder till minskad klimatpåverkan. Genom additiv tillverkning uppkommer dessutom inget nytt spill utan allt material tas tillvara. Det har länge letats efter ett alternativt användningsområde för spill från trä- och byggindustrin då man vet att det kan ge en stor klimatnytta.

Would Wood har utforskat möjligheterna med att använda trärester som material för att fullt ut nyttja klimatvinsterna med additiv tillverkning. Konsortiet fungerar som en samverkansplattform där arkitekter och ingenjörer arbetar tillsammans med material- och maskinteknikforskare. Med fördelen att kunna skapa exakta element och former kan den additiva metoden minimera spill och på så vis effektivisera tillverkningsprocessen. Med stöd av Vinnova testas nu tekniken i ett antal demonstrationsprojekt för att på sikt kunna sjösättas för kommersiell produktion.

Vi har lyckats kombinera materialutvecklingen med nytänkande i design och digitalisering.

Jonas Runberger, arkitekt på White Arkitekter och konstnärlig professor vid Chalmers tekniska högskola.

Genombrott för träspill

De första arkitektoniska experimenten i fullskalig 3D-printing prövades redan på 90-talet i material som plast, lera och artificiell sten. Intresset för additiv tillverkning har därefter fortsatt att växa explosionsartat under de senaste åren. Trä har goda egenskaper som ett hållbart och hållfast byggmaterial i sig, men spillet från träbearbetning kan på detta sätt också få goda egenskaper för exempelvis byggande. En stor utmaning att skapa en materialblandning som lämpar sig för den additiva metoden och samtidigt utnyttjar exempelvis träets fibrer för ökad hållfasthet.

I projektet Would Wood används en sammansättning av biopolymerer och träfibrer. Det printade trämaterialet kan smältas och 3D-printas på nytt upp till sju gånger med samma hållfasta egenskaper. Detta öppnar upp för en ökad återvinning och flexibilitet i bygg- och tillverkningsprocesser.

– Vi har lyckats kombinera material- utvecklingen med nytänkande i design och digitalisering. Det öppnar upp för helt nya möjligheter – både i vilka former och strukturer vi kan konstruera men även i de klimatvinster det kan skapa, säger Jonas Runberger, arkitekt på White Arkitekter och konstnärlig professor vid Chalmers tekniska högskola.