Hoppa till innehåll
ocado

Framtidens mathandel minskar både svinn, utsläpp och leveranstider

För drygt tre år sedan gjorde det brittiska bolaget Ocado entré på den svenska marknaden för onlinebaserad livsmedelsåterförsäljning. Företagets system för användning av big data möjliggör träffsäkra inköpsprognoser som tillsammans med effektiv lagerhållning minskar matsvinnet och ger kortare leveranstider.

I svallvågorna av pandemin och förändrade konsumtionsmönster har efterfrågan på innovativa och effektiva e-handelssystem ökat enormt. Ocado solutions vill effektivisera livsmedelsbranschens inköp, lagerhållning och leveranser. Genom det automatiserade e-handels- och lagersystemet Ocado Smart Platform (OSP) kan dagligvaruaktörer minska sitt matsvinn genom träffsäkra inköpsprognoser och etablera en effektiv lagerhållning som möjliggör snabbare leveranser till slutkonsumenten.

OSP har kopplats till Ocados automatiserade lager som kan packa en order på 50 produkter på bara några minuter med hjälp av totalt 600 robotar som rör sig med 5 millimeters mellanrum i 15 kilometer i timmen. Förutom att det robotiserade lagret rent fysiskt rör sig snabbare än mänskliga motsvarigheter kan en stor del av effektiviseringen även härledas till att Ocados end to end-system använder sig av prognosverktyg som baseras på big data.

– Vårt automatiserade och smarta lager i England, som exempel, har idag ett matsvinn på omkring 2 procent, en bråkdel i jämförelse med traditionella butiker och en siffra vi hoppas kunna uppnå även i Sverige. Just eftersom det är centraliserat och så precist prognosticerat behöver varorna inte läggas ut på hyllorna i butikerna, säger Clayton Aguiar, VD för Ocado Solutions Sweden.

Ocados smarta plattform

Tanken bakom Ocado Smart Platform är att den kan anpassas till livsmedelshandlares krav. Slutkonsumenten kan dessutom genom systemet få återupprepade leveranser, utgå från tidigare kassar och mötas av rekommenderade varor baserat på tidigare inköp. Hela systemet sköts av Ocado och varken konsumenten eller dagligvaruaktörerna behöver besitta någon teknisk expertis. Även individuella butiker kan använda sig av systemet för att hålla koll på sin lagerhållning och eventuellt matsvinn samt dra fördelar av de många funktionaliteter Ocados smarta plattform för med sig – även utan ett robotiserat lager.

Det hade varit omöjligt för butikerna att manuellt bearbeta all data som samlas in.

Clayton Aguiar, VD för Ocado Solutions Sweden

– Det hade varit omöjligt för butikerna att manuellt bearbeta all data som samlas in. Datan optimeras i stället automatiskt i realtid och skickar kontinuerligt uppdaterade lagerprognoser som ofta ligger väldigt nära det faktiska utfallet, säger Clayton Aguiar.

Ocados samarbete med en av Sveriges största dagligvaruaktörer visar sig bland annat genom en lagerlokal utanför Stockholm. Lagret är helautomatiserat där varorna lastas uppifrån med hjälp av 600 robotar som på skenor ovanför lagret varit i full rullning sedan byggnaden stod klar i november 2021.

Timingen för lagret kunde på många sätt inte blivit bättre. När det första spadtaget till vad som senare skulle bli Ocados första lager i Norden togs var landskapet för onlinebaserad livsmedelsförsäljning helt annorlunda från vad det är idag. Under pandemin gick många konsumenter till att få sina varor levererade till dörren i stället för att trängas i butiken. Nu har efterfrågan på digitala lösningar sjunkit och stabiliserats något, men kvarstår på en betydligt högre nivå än innan.

– Vi kan effektivisera och bygga fler lager men i slutändan handlar det om konsumentbeteenden. Ett centraliserat lager är billigare och utkörningar kan koordineras och leverera till 30–40 kunder medan personbilar i regel levererar för ett fåtal. Samtidigt har butikerna en funktion – kunder uppskattar att se varorna de köper och blir både mer inspirerade och konsumtionsbenägna när de går i affären i jämförelse med på nätet. Vi tror inte att framtiden kommer innebära att all mat handlas online utan vi kommer behöva både centrala leveranslösningar och lokala butiker, säger Clayton Aguiar

Ocado Solutions spår en framtid av alltmer centraliserade leveranskedjor. Det genomförs forskning om att integrera så kallad vertical farming i anslutning till lager, en typ av urban livsmedelsproduktion där odlingen sker i vertikala strukturer i stället för på fält. På sikt kan detta öppna för möjligheten att flytta livsmedelsproduktionen närmre slutkonsumenten.

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.