Hoppa till innehåll

Hur kan vi skapa förutsättningar som gör att företagen vågar satsa på och leverera innovativa och mer hållbara lösningar i offentliga upphandlingar?

Som en del av Innovationsveckan arrangerade Innovationsföretagen ett webbinarie för att belysa betydelsen av Innovation för att på ett hållbart sätt möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Med ett större fokus på hållbarhet och en högre grad av nytänk i offentliga upphandlingar kan företagen leverera bättre tjänster och högre samhällsnytta – samtidigt som det främjar tillväxten av konkurrenskraftiga innovativa företag.

Deltar i samtalet gör:

Joakim Thornéus, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten

Linn Källström Tengbom, anbudschef Tengbom

Ulla Bergström, divisionschef Sweco Architects

Moderator: Anders Persson, tf förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Innovationsveckan arrangeras av SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG och pågår 3-7 oktober över hela Sverige.

Se hela samtalet här.