Hoppa till innehåll

Swedish Hydro Solutions – hållbar, robust och säker vattenrening

Rent vatten är ett samhällsfundament. Svenska byggarbetsplatser släpper idag ifrån sig enorma mängder förorenat vatten. Swedish Hydro Solutions miljövänliga vattenrening för storskaliga bygg- och infrastrukturprojekt är ett steg i riktningen mot en mer hållbar och miljömedveten entreprenadbransch.

Case

Innovationsrikedom som fungerar i praktiken

Trots hårda direktiv från EU har vattenreningen släpat efter i Sverige. Brist på bra tekniska lösningar och tydliga direktiv från tillsynsmyndigheter har lett till att bristfälliga metoder använts i många projekt. Swedish Hydro Solutions har utvecklat en ny teknik utifrån skalbara, kostnadseffektiva och säkra metoder som baseras på miljövänliga och nedbrytbara ämnen som till exempel kitosan. Detta har möjliggjort en förändring som gjort den effektiva reningstekniken verksam inom allt fler nya projekt.

 Kitosan är en restprodukt från livsmedelsindustrin som i många avseenden är lik cellolusa i sin kemiska uppbyggnad. Det är ett fullt biologiskt nedbrytbart ämne som produceras genom att processa krabbskal. Kitosan är säkert för såväl hälsa som miljö och har även använts som blodstoppare inom militären och läkemedelsindustrin. Swedish Hydro Solutions har vidareutvecklat och förfinat utformningen och användandet av produkten som tidigare använts i flytande form. Swedish Hydro Solutions fasta variant gör dosering, hantering och transport enklare vilket leder till en mer flexibel och kostnadseffektiv produkt som idag är patenterad i både Sverige och övriga Europa.

I tillägg till kitosan använder Swedish Hydro Solutions även ett innovativt filtermaterial kallat BioMedia, som renar lösta föroreningar ur vattnet. BioMedia är en miljövänlig filtreringslösning som genom en speciellt framtagen form av aktivt kol har en förmåga att mycket effektivt sorbera och binda föroreningar. Även vatten som ser rent ut kan innehålla farliga ämnen som till exempel tungmetaller eller PFAS-ämnen. I de fall där man befarar förorening kan man enkelt inkorporera BioMedia i reningsprocessen, något som enligt studier uppvisat en reningseffektivitet på upp till 99,9%. Denna unika filtreringsmetod tillåter även att högre vattenflöden kan renas jämfört med många andra metoder – något som verkligen kommer till nytta i storskaliga vattenreningsprocesser där man behöver rena mycket vatten, fort och effektivt.

Vår teknik är säker för både natur och de som använder produkten.

Jakob Sjöberg, teknisk chef på Swedish Hydro Solutions

För Swedish Hydro Solutions är det viktigt med en produkt och metod som är lättanvänd, skalbar och anpassningsbar till olika projekt och scenarion. Användandet av kitosan i kombination med BioMedia-filtreringen utgör ett effektivt och lätthanterligt verktyg som fungerar i praktiken utan att tumma på miljövänlighet eller säkerhet, något som Jakob Sjöberg, teknisk chef på Swedish Hydro Solutions, anser vara ett framgångsrecept.

– Vår teknik är säker för både natur och de som använder produkten. Även om traditionella reningsmetoder kan påvisa god effekt vid vattenrening, kan de i vissa fall vara svårhanterliga och ibland direkt farliga vid felaktig hantering. Då projekt kan se väldigt olika ut, är det viktigt med en metod som inte utsätter vare sig miljö eller människa för fara. Skalbarheten gör produkten anpassningsbar i en bransch som dagligen presenterar nya förutsättningar, säger Jakob Sjöberg.

Kompetens och utbildning en nyckel för framtiden

För att branschen ska fortsätta utvecklas i takt med nya infrastruktursatsningar i landet behövs mer kunskap om vattenrening. Sjöberg menar att det i storstäder ofta fungerar bra, men att samma standard behöver genomsyra byggprojekt i hela landet. Direktiv måste följas och såväl företag som beslutsfattare behöver ta ansvar för en mer hållbar vattenreningsprocess.

– Vi ser att myndigheter nu ställer allt högre krav. När det sker stora byggsatsningar och nya infrastrukturprojekt behöver beslutsfattare vara konsekventa i hela landet, så att alla aktörer vet vad som gäller och kan möta de krav som ställs för en hållbar vattenrening, säger Sjöberg.

I takt med att företaget växer är det viktigt att knyta till sig kompetens, bredd och innovationsrikedom. Som branschledande företag i Sverige vill Swedish Hydro Solutions fortsätta utvecklas, med ambitionen att kunna bidra med effektiva lösningar för vattenrening även i övriga Europa. Flera kommande projekt i Norge och Danmark är ett steg ut på den internationella marknaden, men resan stannar inte där, Swedish Hydro Solutions vill vara med och påverka mot effektiv vattenrening i hela Europa.

– Vår kanske största utmaning är kompetensutveckling och utbildning. Vi verkar i en specialistbransch som kräver en specifik kunskap. Det är därför viktigt att hitta tillvägagångssätt som främjar återväxten av kompetens, erfarenhet men även innovation inom området. Även om det finns ett intresse, behöver vi fortsätta stimulera branschen med ny kompetens och insikter, avslutar Sjöberg.

Swedish Hydro Solutions startades 2015. Hösten 2016 fick de av Trafikverket uppdraget att utföra vattenrening i förarbeten till det gigantiska infrastrukturprojektet Västlänken. Efter att deras innovativa metod påvisat framgångsrika resultat inleddes en utvecklingsfas som gjort företaget till den idag ledande aktören för vattenrening inom bygg- och infrastrukturprojekt i Sverige.

Foto: Kasper Dudzik

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.