Hoppa till innehåll
Emma Hult är byggnadsingenjören som tidigare jobbat med bygglov och kommunal planering och under de senaste åtta åren varit riksdagsledamot och ledamot i civilutskottet där samhällsplaneringsfrågor bereds och beslutas. I slutet av januari börjar hon som projektledare för Samhällsbyggandets Reglerforum på IQ Samhällsbyggnad.

Det har under en längre tid pågått dialog kring hur regelverk kan förenklas och förbättras för att skapa bättre förutsättningar för innovation, hållbara lösningar och kvalitet. I detta har Innovationsföretagen tillsammans med en rad andra branschorganisationer bildat Samhällsbyggandets Regelforum. Nu tar Emma Hult över stafettpinnen från Mårten Lindström som i närmare två år lett arbetet i Samhällsbyggandets Regelforum.

Samhällsbyggandets Regelforum leds av en styrgrupp med medlemmar från de initiativtagande organisationerna: IQ Samhällsbyggnad, Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och Trä- och Möbelföretagen.

Emma Hult börjar i sin nya roll på IQ Samhällsbyggnad den 23 januari och kommer främst jobba med Samhällsbyggandets Regelforum.

Läs mer här.