Hoppa till innehåll

Futuristisk serverhall i storstadsmiljö återanvänder spillenergi som fjärrvärme

När arkitekterna på Gatun Arkitekter blev ombedda att ta fram en serverhall för internetleverantören Bahnhof var det med en förhållandevis enkel projektbeskrivning från Bahnhofs VD: ”Rita världens coolaste serverhall”. Inom kort kommer en av Sveriges mest högteknologiska serverhallar stå färdig i centrala Stockholm. Förutom att husera Banhofs servrar kommer byggnaden även fylla ett annat viktigt syfte – spillvärmen från servrarna ska återanvändas som fjärrvärme för fastigheter i närområdet.

Case

 Eftersom Bahnhofs fastighet inte är ett vanligt kontor, utan en högteknologisk serverhall, involverades ett flertal specialister inom kylning och energi från start.  Byggnadens arkitektur möjliggör ett och samma luftflöde för samtliga servrar. Spillvärmen från servrarna går inte ut i tomma intet utan återförs rakt tillbaka som energi i form av fjärrvärme för uppvärmning av det närliggande området. Tekniken får en framträdande roll eftersom huset byggts kring servrarna och reservkraften – i stället för tvärtom.

 Bahnhof är en internetleverantör som ofta figurerar i media. Bolagets sändningar av regimkritisk radio över till Ryssland i kombination med sin ständiga vägran att lämna ut kunduppgifter har fått Bahnhof att bli något av en modig rebell bland internetleverantörerna. Just mod är ett ord som Olof Philipson, ansvarig arkitekt för Bahnhofs serverhall återkommer till. Det krävs mod för en internetleverantör att köpa en fastighet i centrala Stockholm och där bygga en egen serverhall utifrån egna miljökrav i stället för att hyra in sig i en befintlig lokal.

– Instruktionen var kort, rita världens coolaste serverhall och gör den klimatsmart. Den fick dessutom gärna se dystopisk ut med inspiration från boken och filmen Blade Runner. Utmaningen blev att rita en serverhall som tog hänsyn till Norra Länken åt ena hållet och de lummiga miljöerna vid Ekbacken i andra med ett högteknologiskt och resurseffektivt inre, samtidigt som det skulle ske på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt, säger Olof Philipson.

Instruktionen var kort, rita världens coolaste serverhall och gör den klimatsmart

Olof Philipson, Gatun Arkitekter 

Serverhallar är sällan något företag skryter om utan snarare något som göms undan i billiga lokaler. För Bahnhof och Gatun Arkitekter var tanken annorlunda. Fastigheten Starkströmmen 1 är till att börja med placerad som ett bullerskydd mellan en av Stockholms mest trafikerade vägar och de boende i Hjorthagen. I grunden består byggnaden av två kilar som sträcker sig parallellt med motorvägen som löper bredvid. I den större och mörkare av de två kilarna finns servrarna. I den uppglasade delen av fastigheten sitter medarbetare som kan blicka ut över Ekbacken medan de boende och besökare i skogen möts av en diskret glasfasad som reflekterar naturen.

Det som kanske sticker mest ut med projektet är ändå läget, enligt Olof. Det tillhör inte det vanliga att placera en iögonfallande serverhall mitt i centrala Stockholm. Olof menar att det är en begynnande trend där verksamheter inom infrastruktur och industriarkitektur förflyttar sig in mot städerna från att tidigare flyttat bort från dem.

– Till viss del beror trenden på ett cykliskt tänk om att effektivt koppla ihop flera system, såsom att koppla spillvärme till det fjärrvärmenät som finns i centrala Stockholm. Till ännu större del handlar flytten tillbaka till storstaden om konkurrensen om arbetskraft. Att exempelvis kunna erbjuda sina anställda ett skrivbord centralt i Stockholm som blickar ut över en fantastisk ekskog utanför den helglasade fasaden väger i fallet av Bahnhofs fastighet tungt, säger Olof.

Till sist handlar det även Bahnhofs projekt om branding. Bahnhof och liknande bolag vill sticka ut i sina branscher på nya innovativa sätt. Varje dag åker tusentals trafikanter förbi på Norra länken och fasaden blir då ett skyltfönster för Bahnhof och vad de står för.

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.