Hoppa till innehåll

Innovation för klimatet är ett gemensamt initiativ för att realisera färdplanerna för ett fossilfritt Sverige. Företagen som är en del av Innovation för klimatet skriver under på  att göra färdplanernas åtaganden till sina egna och se till att de projekt som företaget deltar i följer färdplanernas ambitioner. Företagen ska även vara öppna med sitt klimatarbete och hur väl de lyckas. Genom transparens kan vi stärka incitamenten för att nå målen i klimatarbetet.

Som en del av den öppenheten redovisar börjar vi nu redovisa goda exempel. De goda exemplen består av projekt där företag valt att sätta klimatet i fokus, arbetat målmedvetet för att få ned sina utsläpp och bidragit till en mer hållbar innovationssektor.