Hoppa till innehåll

Innovation inom Deep Brain Stimulation ger nytt hopp för Parkinsonspatienter

Avalon Innovation, ett stort industrikonsultföretag i Sverige, har tillsammans med medicinteknikföretaget Neuronano utvecklat en ny behandling för Parkinsons sjukdom med hjälp av elektrodimplantat. Den nya tekniken ger en mer träffsäker behandling med färre biverkningar och väntas kunna testas på människor om två år.  

Case

Parkinsons är en sjukdom som drabbar omkring en procent av alla över 65 år. Sjukdomsförloppet börjar med att kroppens förmåga att producera dopamin försämras – en signalsubstans som spelar stor roll för hjärnans motoriska funktion. Det finns i dag mediciner som på konstgjord väg ökar dopaminnivån i hjärnan, men när sjukdomen fortskrider är det inte möjligt att kompensera förlusten av dopamin genom att öka dosen av dessa mediciner.

Färre bieffekter och mer träffsäker behandling
Den nya behandlingen som utvecklats av Neuronano i samarbete med Avalon Innovation går ut på att implantera en matris av extremt tunna och flexibla mikroelektroder (tjocklek ca 1/3 av ett hårstrå) i hjärnan för att stimulera de områden som drabbats av Parkinsons sjukdom. Mikroelektrodernas signaler kan bidra till att mildra symptom som skakningar och stelhet.

Konventionella elektroder är ca 50 gånger tjockare och fästs i skallbenet. Eftersom hjärnan rör sig kan det uppkomma ett ”skav” som försämrar stimuleringen över tid.  Den nya metodens mikroelektrodmatris ger en betydligt mer precis stimulering bland annat genom att mikroelektroderna följer hjärnans rörelse på grund av sin flexibilitet.

Teknologin, som använder en gelbaserad bärare för att föra in dem kontrollerat i hjärnan. Väl på plats bryts gelen ner och lämnar bara de tunna mikroelektroderna kvar.

– Resan med att utveckla behandlingen började långt innan kommersialiseringsprocessen. Nu handlar det om att gå från prekliniskt stadie till faktisk användning. Vi hoppas på att produkten testas på människa inom två år, säger Jörgen Hager, CTO Neuronano.

Medtech-branschens regleringar ställer höga krav
Behandlingsmetoden befinner sig för närvarande i den prekliniska fasen av testning. På grund av hur tekniskt avancerad och känslig metoden är har den en hög regulatorisk klassificering. Det innebär att varje steg i test- och utvecklingsprocessen måste kvalitetsgranskas, testas och dokumenteras.

– Vi har visat ”proof of concept” på både råttor och minigrisar, som visat sig fungera helt enligt plan. Med hjälp av vår metod har vi kunnat eliminera medicinskt genererade Parkinsons-liknande symptom, säger Jörgen Hager.

Avalon Innovation kom in i processen för att stödja Neuronano i att gå från forskningsprojekt till en kommersiellt gångbar produkt. Jörgen berättar hur hela processen kräver mycket utförlig dokumentation där alla beslut och upptäckter måste kunna spåras. Det har behövt ske en förflyttning i organisationskulturen på Neuronano, där forskarna behövt vänja sig att dokumentera ner alla resultat, både fram- och motgångar, i processen. I detta arbete har Avalon Innovation varit en mycket värdefull partner med stor och bred kompetens.

– Vi är en stor grupp seniora experter inom produkt- och systemutveckling, med bakgrund och spetskompetens inom en mängd olika discipliner. För teamet på Neuronano har vår erfarenhet inom produktutveckling med en definierad arbetsmetodik, samt att ta de unika behoven de funnit till tekniska lösningar varit en viktig faktor. Att få arbeta med teknik som hjälper människor till ett bättre liv, är otroligt motiverande, säger Helene Högberg, vd på Avalon Innovation.

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.

/