Hoppa till innehåll

Banbrytande AI-system kan skydda marint liv

De svenska havsområdena hotas idag av både övergödning och överfiske. Havens biologiska mångfald måste skyddas, men metoderna för marin övervakning är idag både tidskrävande och kostsamma. Teknikkonsultbolaget Combine har utvecklat ett AI-system som enkelt identifierar och klassificerar marint liv i det naturskyddade Kosterhavet. Metoden gör information om hur havsområden mår mer tillgänglig, vilket ökar möjligheten att sätta in åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden.

Case

Combine arbetar i skärningspunkten mellan matematik, fysik och programmering. De har specialiserat sig inom reglerteknik och artificiell intelligens och arbetar med företag inom bilindustrin, försvarsindustrin och medtech. Combine applicerar även sin kunskap i projekt som kan göra stor miljömässig nytta. För två år sen gick Combine in som ledande teknisk partner i Vinnovas forskningsprojekt Ocean Data Factory för att bidra till automatiseringen av svensk undervattensövervakning.

– Många av våra projekt är hemliga, vilket gör det svårt för oss att visa upp vad vi kan. Med projektet Ocean Data Factory, som är ett offentligt, kan vi visa upp alla våra kompetenser som tillsammans skapar en helt ny samhällsförbättrande produkt, säger Simon Yngve, vice vd på Combine.

Minst fem gånger snabbare marin övervakning och klassificering
Videomaterial från svenska havsområden har samlats in och bearbetats manuellt i över tjugo år. Forskarlag, marinbiologer och myndigheter har undersökt artförekomst, korallrev och algblomning genom att studera materialet och bearbetat det för hand. Combine:s AI-system Koster Ocean Observatory (KSO) har många fördelar. Den främsta är den tidsbesparing som kommer av möjligheten att analysera stora mängder data på kort tid. AI-systemet kan i videomaterial från havsbotten klassificera och identifiera arter fem till tio gånger snabbare än en van forskare. Metoden kan i praktiken säkerställa att fler arter kan övervakas, vilket ger ansvariga myndigheter mer information och större möjlighet att sätta in åtgärder som bevarar den biologiska mångfalden i svenska vatten. Algoritmen är tränad på en mängd olika datakällor, vilket gör lösningen mer robust och användbart i olika områden och vattenförhållanden. En utmaning för Combine under utvecklingen av AI-systemet var att kunna analysera äldre och mindre högupplöst filmmaterial. Det löste företaget genom att utveckla metoder för att hantera videoartefakter och sämre sikt.

Sänker trösklarna för miljöövervakning
Målet för Combine har varit att bygga ett system som många kan dra nytta av; främst forskare och myndigheter som undersöker sveriges havsförhållanden, men på sikt även privatpersoner. En privatperson som är nyfiken på artförekomst, fiske eller vattenkvalitet ska enkelt få tillgång till sådan information.

– Vårt system gör undervattensövervakning mycket billigare. Efterbearbetningen av videomaterial har alltid kostat mycket, men detta kan nu göras på nolltid, säger Jurie Germishuys, data scientist på Combine.

Enligt vice vd Simon Yngve är möjligheterna med tekniken mycket lovande. Ett kostnadseffektivt sätt att övervaka undervattensmiljöer kan göra att fler havsområden övervakas med liknande AI-system. I takt med att processen blir enklare kan AI användas för andra miljöbevarande syften. Förhoppningen är att systemet utvecklas vidare även efter att Combine:s uppdrag tar slut.

– Vi ser stor potential i att vårt system utvecklas vidare för undervattensövervakning. Om man tänker fritt kan även AI-systemet tränas för att användas i miljöbevarande syften på land, säger Simon Yngve.

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.