Hoppa till innehåll

Innovations­företagen om Klimat­politiska rådets rapport: Det händer för lite – och inte tillräckligt fort

Idag presenterade Klimatpolitiska rådet årets granskning av regeringens politik avseende  möjligheten att nå klimatmålen. I stora drag så är årets rapport i linje med den tidigare. Det händer för lite – och inte tillräckligt fort. Kanske hade det varit förväntat med än mer svidande kritik då utsläppen snarare ökar än minskar. Och det är oroväckande.

Rapporten presenterades på ett seminarium som även går att se i efterhand här.  I den dragning och diskussionen som följde var Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari helt transparent med att flera av de åtgärder som regeringen hittills vidtagit inte alls bidragit till att förbättra förutsättningarna att uppnå klimatmålen. Åtgärderna fram tills nu  har  snarare handlat om att hantera en energikris och skenande bränslepriser. Hon påpekade att regeringen nu ska ta fram den Klimatpolitisk handlingsplan som ska adressera hur klimatmålen ska uppnås. Målen ligger fast, men den konkreta politiken slackar efter. Enlig ministern så har arbetet med handlingsplanen påbörjats och även dialogen med näringslivet. Innovationsföretagen ser fram emot att få en inbjudan till detta samtal. Oavsett kriser och till synes sakliga skäl så kan klimatet inte vänta.

Det är helt uppenbart att det behövs ett systemskifte och att ingenjörer, arkitekter och innovatörer är en del av lösningen. Men det som blev tydligt i debatten efter att rådets rapport presenterats är också att det behövs en tydligare framtidsbild. En bild av vad det långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga näringslivet och samhället är. Lyckas inte regeringen att bidra till den bildsättningen och berättelsen om det positiva i klimatomställningen så får de inte med sig ”folket”, och därmed riskerar man att tappa väljarnas förtroende och åter igen falla tillbaka till kortsiktiga politiska åtgärder som hämmar en hållbar utveckling. Kompensation för höga bränsle- och energipriser, minskad reduktionsplikt och likande åtgärder skickar fel signaler till oss brukare. Det finns andra verktyg i regeringens verktygslåda att ta till för att stötta individer i en svår ekonomisk situation.

Det som också konstaterades var att pris på CO2 inte är tillräckligt som åtgärd. Det krävs åtgärder i brukarledet, energieffektiviseringsåtgärder, ett ökat fokus på resurseffektivitet, reparerbarhet och cirkularitet för att åstadkomma ett systemskifte. Och här har regeringen ett stort nationellt ansvar. Lika uppenbart är det att klimatpolitik inte enbart kan handla om energipolitik.

Innovationsföretagen delar det Klimatpolitiska rådets bild av situationen och att för lite görs för långsamt.

Regeringen behöver utöver att skyndsamt ta fram en konkret klimatpolitisk handlingsplan göra följande:

•  Fastställa en nationell koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar i absoluta tal, med möjlighet att bryta ner per region och sektor.

•   Accelerera  övergången till en cirkulär ekonomi genom att incitament, regelverk och skattesystem förändras så de bidrar till ökat delande, återbruk och återvinning av resurser.

•   Utforma offentlig upphandling så att minskad klimatpåverkan, lägre livscykelkostnader och bidrag till Agenda 2030 premieras.

•  Se till att den svenska klimatpolitiken tar lika stor hänsyn till konsumtionsbaserade klimatutsläpp som till inhemska, för att styra mot långsiktigt minskad global klimatpåverkan. Konsumtion i Sverige ska inte bidra till ökade utsläpp i andra länder.

Att vi genomgår turbulenta tider kan inte bli en ursäkt för kortsiktighet i politiken. Nu krävs att regeringen visar på handlingskraft och skapar incitament som driver mot en hållbar utveckling.

Anders Persson
Näringspolitisk chef