Hoppa till innehåll

Den senaste barometern från EFCA visar att orderböckerna fortfarande är relativt fulla, och att efterfrågan fortfarande är stark inom teknikkonsultbranschen i Europa.

Branschen främsta utmaningar är kompetensbrist, sjunkande arvoden och stigande lönekostnader. Företagen flaggar även för brist på uppdrag inom vissa sektorer vilket kan vara ett tecken på ett kommande försämrat marknadsläge. Andelen företag som rapporterar motståndskraftiga marknader har sjunkit från 20 till 10 procent, vilket är en historiskt låg siffra.