Hoppa till innehåll

Förhandlingar om innovations­avtalet har nu påbörjats

Innovationsföretagen har idag växlat yrkanden med våra avtalsparter; Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Unionen. Vårens förhandlingar om Innovationsavtalet har därmed påbörjats.

Ett attraktivt och bra kollektivavtal är av största vikt för att företag i innovationssektorn ska fortsätta vara konkurrenskraftiga. Innovationsföretagen behöver uppdatera och anpassa sitt kollektivavtal så att det på ett än bättre sätt svarar upp mot de omständigheter som våra medlemsföretag verkar i. Kollektivavtalet måste utgå från verksamhetens behov och ge företagen bästa möjliga förutsättningar.

– Vårt kollektivavtal behöver bli mer flexibelt så att företagen på ett snabbare sätt kan anpassa verksamheten utifrån en marknad i ständig förändring. Att teckna kollektivavtal måste ge företagen ett mervärde, säger Kajsa Eldin, förhandlingschef Innovationsföretagen.  

Förhandlingarna påbörjas nu och beräknas vara klara under april.

Hur påverkas löneprocessen av vårens avtalsrörelse?

Den 23 februari anordnar Innovationsföretagen ett webbinarium  på temat Lönerevision 2023 . Där kommer Innovationsföretagens löneavtal att diskuteras samt hur löneökningsnivåer och löneprocessen påverkas av vårens avtalsrörelse.