Hoppa till innehåll

Översynen av Boverkets byggregler, BBR, och konstruktionsregler, EKS, syftar till att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det ska, så långt det är möjligt, ha en genomgående likriktad struktur och detaljeringsgrad. När Boverket tydligare fokuserar på funktionskrav ges samhällsbyggnadssektorn större möjlighet att kliva fram och tala om hur kraven ska uppfyllas. Sektorn ges utrymme att utveckla och föreslå mer hållbara och innovativa lösningar. Detta skapar en stor möjlighet för våra företag att driva på en hållbar samhällsutveckling och ett hållbart byggande.

I arbetet med översynen skickar Boverket under våren ut remisser med förslag till nya föreskrifter. I samband med det bjuder myndigheten in till seminarier för att informera om de nya förslagen

– Möjligheternas byggregler markerar en betydande förändring inom byggsektorn. De ger oss möjlighet att tänka utanför boxen, utveckla nya lösningar och driva på ett hållbart samhällsbyggande. Därför är det viktigt att våra medlemsföretag är med och svarar på de remisser som nu ligger ute så att vi på bästa sätt tar tillvara på den förändring som denna översyn innebär, säger Anders Persson näringspolitisk chef Innovationsföretagen.