Hoppa till innehåll

Inre marknaden fungerar dåligt för tjänster  

I år firar EU:s inre marknad 30 år. Trots detta är utvecklingen av tjänstehandeln ett misslyckande för EU-samarbetet. Almega har genom Mårten Blix, fil.dr. i nationalekonomi, utrett vad det beror på och vad som behöver göras för att få till en ändring.

Rapporten lyfter upp frågorna ur ett nytt makroekonomiskt perspektiv och visar upp en helhetsbild. Förhoppningen är att rapporten ska initiera en diskussion mellan medlemsländerna och peka ut en färdriktning mot minskat regelkrångel.

– Rapporten sätter en tydlig agenda och en inriktning på hur dessa frågor ska tacklas. Samtidigt är det viktigt att förstå att denna typ av förändring är ett maratonlopp. Det handlar inte bara om dagens hinder på inre marknaden idag, det tillkommer kontinuerligt nya hinder. Men frågan måste få högre politisk prioritet och Sverige har alla möjligheter att vara drivande i detta arbete, säger David Wästberg näringspolitisk expert Almega.