Hoppa till innehåll

God kompetensförsörjning är nyckeln till lyckade näringslivssatsningar i norr

Stora industrisatsningar planeras nu på många platser i Sverige med syfte att ställa om industrin för att den ska bidra till ett fossilfritt samhälle. Det största satsningarna planeras i Norrbotten och Västerbotten och här väntas kompetensbristen på bland annat arkitekter och ingenjörer bli stor. Det visar en rapport från Almega som släpptes nu i veckan.

Mer än 1 100 miljarder kronor väntas investeras i nya eller utbyggda industri- och gruvanlägg­ningar de närmaste 20 åren. Det beräknas skapa totalt 50 000 nya jobb i regionen samt ytterligare 10 000 jobb i andra delar av landet. Av dessa väntas 20 000 nya jobba skapas i tjänstesektorn. Hälften av dessa tjänstejobb kommer vara så kallade företagstjänster, det vill säga arkitekter, teknikkonsulter, fastighetsservice, transporter med mera. En stor del av dessa är kunskapsintensiva och kräver mycket kvalificerad kompetens. Ingenjörer är en nyckelkompetens där efterfrågan är betydligt större än tillgången.

Flera företag från innovationssektorn startar upp verksamhet i regionen för att kunna vara lokalt förankrade när den gröna industriomställningen i Norr- och Västerbotten tar fart.

Självklart vill vi bidra med vår kompetens i den gröna omställningen i norra Sverige.

Farah Al-Aieshy, vd på Norconsult

Norconsult är ett av teknikkonsultföretagen som finns på plats med 150 anställda i Norrbotten och Västerbotten. Norconsult räknar med att investeringarna i de två nordligaste länen kommer att innebära en kraftig tillväxt av antalet anställda i företaget. Exakt hur många det rör sig om vet man dock inte i dagsläget.

– Norconsults strategi är att ha stark lokal förankring i hela landet. Självklart vill vi bidra med vår kompetens i den gröna omställningen i norra Sverige och vi har redan kontor på flera orter, bland annat i Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå och Gällivare. Med vår erfarenhet från olika uppdrag runt om i Sverige och Norge kan vi vara ett stöd i allt från kraftförsörjning till att rita förskolor och genom hela industrikedjan, säger Farah Al-Aieshy, vd på Norconsult.

Företaget behöver ingenjörer med olika inriktning samt även, i viss mån, arkitekter. Man kommer även att behöva erfarna projektledare och tekniska specialister som kan göra tillstånds­ansökningar för kraftförsörjning.

Norconsult arbetar i dagsläget med fleraav de stora aktörerna. Företaget bistår med markförberande åtgärder inför byggandet av den nya demonstrations­anläggningen för fossilfri malmproduktion i Gällivare. Företaget hjälper kontinuerligt SSAB med ombyggnader och moderniseringar av befintliga anläggningar i Luleå. När det gäller H2 Green Steels anläggning i Boden bistod företaget kommunen med framtagandet av en detaljplan.  Utöver det tar företaget fram detaljplaner för flera andra industrietableringar i regionen.

Utöver en ökning av lokalt anställda i både Norrbotten och Väster­botten räknar Norconsult med att engagera specialister även inom andra delar av koncernen för att hantera de väntade uppdragen.

Ett annat innovationsföretag som finns på plats i regionen är Afry. Företaget har 500 anställda i Norrbotten och Västerbotten. Verksamheten i regionen består av rådgivning och stöd till gruvnäringen samt process- och tillverkningsindustrin, energi- och försvarssektorn och även infrastrukturutbyggnaden i regionen. Bolaget projekterar till exempel delar av Norrbotniabanan.

Afry arbetar redan i dag med flera av de stora aktörerna i Norrbotten och Västerbotten. Företaget hjälper bland annat H2Green Steel med utformningen av den planerade produktions­anläggningen utanför Boden. Afry hjälper även LKAB med omvandlingen av Malmberget genom att bland annat upprätta miljözoner mellan kvarvarande bebyggelse och den som rivs. Afry har även under året bistått SSAB med utredningar gällande omställningen av stålverket i Luleå till fossilfri produktion.

Med expansionen av industrier i norr följer även ett ökat behov av energi, bostäder, samhällsservice, infrastruktur med mera.

Tyvärr hotas den gröna omställningen och Sveriges klimatmål av bristen på kompetenser och resurser.

Johan Rönnbäck, regionchef norr för samhällsbyggnad på AFRY

Afry räknar med att behöva nyanställa flera hundra personer för att möta de stora samhällsbyggnadssatsningarna och efterfrågan på kompetens från de stora industriaktörerna. I första hand handlar det om projektledare, civilingenjörer och högskoleingenjörer men även andra kvalificerade specialister, exempelvis inom process och vätgas. Då behovet överskrider underlaget i regionen, kommer kompetensen även att behöva hittas på andra håll.

– Tyvärr hotas den gröna omställningen och Sveriges klimatmål av bristen på kompetenser och resurser. Samtidigt som arbetsmarknaden i norra Sverige skriker efter ingenjörer står internationella talanger bokstavligen i kö för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Här måste Migrationsverket fortsatt arbeta stenhårt för att korta sina handläggningstider. Vi har också en stor potential i utrikesfödda ingenjörer som står utanför arbetsmarknaden, men som med hjälp av skräddarsydda fort- och vidareutbildningar inom ramen för yrkeshögskolan skulle kunna bidra, säger Johan Rönnbäck, regionchef norr för samhällsbyggnad på AFRY. 

Norra Sverige kan bli en motor för gröna innovationer som kan gynna hela landet och i förlängningen hela Europa. Men då krävs enligt Innovationsföretagen åtgärder för att lindra den akuta kompetensbrist som idag hotar kväva utvecklingen.

Den åtgärd som snabbast kan underlätta företagens kompetensförsörjning är att korta väntetiden för arbetstillstånd vid internationell rekrytering.

Joakim Bourelius, näringspolitisk expert Innovationsföretagen

– Den åtgärd som snabbast kan underlätta företagens kompetensförsörjning är att korta väntetiden för arbetstillstånd vid internationell rekrytering och näst snabbast är att stärka kvaliteten på ingenjörsutbildningarna så att fler som börjar också tar examen, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert Innovationsföretagen.