Hoppa till innehåll

Exportkreditgarantin till Ukraina väntas utvidgas till att inkludera tjänsteexport

Innovationsföretagen har uppmärksammat regeringen på att även tjänster bör inkluderas i den exportkreditgaranti till Ukraina som presenterades i statsbudgeten i höstas. I förslaget i statsbudgeten för 2024 omfattade garantin endast varor men nu kan detta komma att justeras redan i vår.

– Utrikesdepartementet har varit mycket tillmötesgående och angelägna om att snarast möjligt inkludera även tjänster i exportkreditgarantin till Ukraina, troligen redan i vår. Det skulle innebära att våra medlemsföretag får utökade möjligheter att bidra till både svensk export och Ukrainas återuppbyggnad, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Sverige är en av de ledande exportörerna av tjänster i världen, och tjänsteexporten utgör en väsentlig del av landets totala export. Enligt traditionella mätmetoder utgör svensk tjänsteexport 30 procent av den totala exporten. En mer rättvisande bild får man dock om man tittar på export av förädlingsvärde – då utgör tjänster nästan 60 procent av den totala exporten och har därför en ännu större betydelse för svensk tillväxt och sysselsättning än vad traditionella mått visar. Tjänsternas, och då framförallt de kunskapsintensiva tjänsternas, betydelse för Sverige, svensk tillväxt och sysselsättning behöver enligt Innovationsföretagen uppmärksammas i större utsträckning.