Hoppa till innehåll

Urholka inte utbildningspremien – Straffbeskatta inte ingenjörer

Det finns en risk för att den automatiska (och inflationsskyddande) höjningen av brytpunkten för statlig skatt uteblir. Om regeringen inte orkar stå upp för att utbildning ska löna sig kommer denna höjning i praktiken att innebära att en civilingenjör kommer att straffbeskattas med drygt 1000 kronor i månaden i ett läge när ingenjörsbristen är en av Sveriges största utmaningar. Istället diskuteras att använda reformutrymmet till ytterligare sänkningar av drivmedelsbeskattningen.

– Det är provocerande att regeringen kan tänkas överväga att i ett och samma beslut både försämra förutsättningarna för att klara klimatmål, med sänkt beskattning på fossila bränslen, samtidigt som man försvårar möjligheterna att rekrytera kompetens för att klara klimatutmaningarna. Att straffbeskatta ingenjörer kommer inte att stärka svensk konkurrenskraft, säger Anders Persson, näringspolitisk chef för Innovationsföretagen.

Sverige är i stort behov av en skattereform som främjar arbete och utbildning. Ett skattesystem som idag straffbeskattar de som investerar i en längre utbildning. Ska Sverige och svenska företag klara sig i den internationella konkurrensen behöver vårt skattesystem vara minst lika attraktivt som i konkurrerande länder. Det är det inte idag. 

– Utbildning och arbete måste alltid löna sig, och för att det ska göra det måste regeringen orka hålla i arbetslinjen, säger Anders Persson.