Hoppa till innehåll
Innovationsföretagen har svarat på Finansdepartementets promemoria ”Utvidgad tidsgräns för expertskatt” (Fi2020/02950/S1).

Innovationsföretagens synpunkter:

  • Innovationsföretagen ställer sig positiv till promemorians förslag om att utöka tidsgränsen från tre år till fem år men föreslår en förlängning till sju år för att ligga i linje med Danmarks regelverk.
  • Innovationsföretagen anser att den förlängda tidsfristen måste gälla även de personer och nyckelkompetenser som redan idag har beslut om expertskatt.
  • Innovationsföretagen anser att lönenivån enligt löneregeln bör sänkas till 60 000 kronor/månad.
  • Innovationsföretagen anser att regeln för expertskatt även ska kunna tillämpas för återvändande svenskar som varit utomlands i tio år samt utländska medborgare som studerat i Sverige under fem år före ansökan.

Innovationsföretagens remissvar Utvidgad tidsgräns för expertskatt