Hoppa till innehåll
Elin Lydahl, förbundsdirektör för Innovationsföretagen

Låt inte två förlorade år bli till en förlorad mandatperiod

Regeringen har idag presenterat budgetpropositionen för 2024. Budgeten för 2024 är den andra av totalt fyra budgetar och tar oss halvvägs in i mandatperioden. Innovationsföretagen efterlyser en mer expansiv budget med kraftfullare åtgärder för att stärka svenska företags konkurrenskraft och skynda på klimatomställningen.

– Regeringen föreslår idag både bra och dåliga åtgärder, sammantaget är det långt ifrån tillräckligt för vad som behövs för att kunna stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Elin Lydahl förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Innovationsföretagen är positiva till att regeringen vill göra regelförenklingar för företagare, förlängningen av expertskatten och att man ser över 3:12-reglerna.

Innovationsföretagen ser däremot negativt på det faktum att regeringen väljer att höja marginalskatten, sänka bränsleskatten och att man inte införde ett grönt ROT-avdrag.

– För att Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar för att möta företagens kompetensbehov och klara klimatomställningen behövs klimatkrav i offentlig upphandling, sänkt marginalskatt och en rejäl investering i ingenjörsutbildningarnas kvalitet, säger Elin Lydahl.

Innovationsföretagen har tidigare efterlyst bland en ökning av resurser till CSN för att klara omställningsstudiestödet, mer klimatinvesteringar och att stoppa höjningen av marginalskatten.