Hoppa till innehåll

Att ställa om samhällsbyggnadssektorn och förändra hur vi bygger och utvecklar vårt samhälle kräver innovation och utveckling.

– Den tekniska utvecklingen, nya material och återbruk är en viktig del av detta. Men vi behöver bygga kunskap kring hur vi hittar synergier och skapar värden mellan olika samhällsfunktioner. Bygga förmågan att se utmaningar och hitta lösningar utifrån olika systemperspektiv. Detta är något Innovationsföretagen jobbat med under många år, säger Anders Persson näringspolitisk chef Innovationsföretagen

I linje med detta har förberedelseprojektet The Shift (en av 23 beviljade förberedelseprojekt inom regeringens satsning Impact Innovations) också letat synergier med andra initiativ. Och nu är det kart att initiativet The Shift ska samarbeta med och lämna in ansöka tillsammans med initiativet Access Sweden, ett projekt som syftar till att skapa en rörelse för samhällen med hållbar tillgänglighet (access) utan krav på egen bil.

– Utifrån Innovationsföretagens perspektiv är det givetvis självklart att mobilitet, resande, logistik är en del av det fysiska samhällsbyggandet. I byggandet av attraktiva livsmiljöer. Med nya sätt att tänka på mobilitet så skapas helt fantastiska möjligheter för utvecklingen av vår fysiska miljö. För att dra full nytta av detta behöver vi bygga ny kunskap och nya förmågor. Därför är det helt avgörande att vi får detta för Sverige så viktiga Innovationsprogram på plats, säger Anders Persson.

The Shift är ett förberedelseprojekt som beviljats medel för att förbereda och lämna in ansökan för att bilda ett  innovationsprogram. Arbetet drivs inom ramen för IQ Samhällsbyggnad. Innovationsföretagen är representerade i arbetet genom Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen som ansvarar för arbete med framtagning av innovationsprogrammets mission.