Hoppa till innehåll
Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C)

Grön omställning och ökad konkurrenskraft stort fokus för EU-parlamentet

Att förstå arbetet i EU och hur EUs institutioner och processer fungerar är viktigt. En stor del av de lagar och regelverk som vi lever efter i Sverige har sin grund i EU. Det är skälet till att Innovationsföretagen med styrelse i veckan besökte Bryssel och träffade olika representanter från kommissionen, parlamentet och våra olika europeiska branschorganisationer. Läs Innovationsföretagens näringspolitiska chefs reflektioner från besöket.

Vid besöket på EU-parlamentet träffade vi bland annat  Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C), för att prata klimat- och energifrågor och arkitekt- och ingenjörsföretagens roll i att driva en hållbar samhällsutveckling. Emma som själv har erfarenhet som konsult och ingenjör har en god insikt i vår sektors stora betydelse för samhällsbyggande och roll i att driva klimat- och miljöfrågor. Och inte minst hur detta bidrar till långsiktig konkurrenskraft.

Emma berättade om hennes fokus på de gröna frågorna, och den enorma aktivitet som pågår. Framför allt med initiativet kring ”Fit for 55” eller som enligt Emma egentligen borde heta ”Fit for Paris” då det är det paket av åtgärder som EU vidtar för att på allvar kliva in i och leverera på Parisavtalet.

Utmaning att kombinera aktivt klimatarbete utan att hämma konkurrenskraften
En av de stora utmaningarna handlar om att hantera de stora målkonflikterna. Hur ett aktivt klimatarbete kan bedrivas och samtidigt skapa förutsättningar för att företagen ska kunna ställa om och bibehålla konkurrenskraft för att klara omställningen. Det har funnits en växande kritik kring en ökande regelbörda, nödvändiga förändringar som behöver ske, men som ibland kan bli allt för detaljerade och därmed hämma en innovativ och hållbar utveckling. Dessa regelförändringar är ofta nödvändiga för att en förflyttning och ett nytänkande ska komma i gång, men med olika förutsättningar i olika länder kan det ifrågasättas om alla frågor ska drivas på EU-nivå. Kritiken har i delar bromsat upp initiativ och lagförslag kring t.ex. klimat.

Inte alla frågor är lämpliga för EU att lagstifta om
Tittar man på EUs möjligheter och verktygslåda så handlar det mycket om lagstiftning. Och när EU vill visa på handlingskraft och initiativförmåga så är det ofta just reglering som är det verktyg man kan ta till. Det finns en ständigt pågående diskussion kring vilka områden som EU som ska ta sig an och vilka frågor som bör EU undvika. Sverige har en ganska restriktiv hållning och givetvis så vill varje land ofta värna och ha rådighet över sina egna tillgångar. Den svenska skogen är ett sådant område. Ländernas olika intressen formar givetvis både parlamentarikernas och ländernas positioner i ministerrådet.

Under det svenska ordförandeskapet så lyckades man få på plats en process för konsekvensutredningar av de initiativ och förslag som tas fram inom EU. Eller som man vill kalla det en konkurrenskraftsutredning, dvs vilka effekter olika förslag kan ha på näringsliv och samhälle. Detta uppfattas som mycket positivt, och kanske för oss svenskar som helt självklart.

På frågan om det fanns något speciellt som Emma kände sig extra stolt över, som hon bidragit till att få på plats, så var svaret att få in avfallsförbränning i utsläppshandeln. Effekten av genomförandet av detta innebär en utsläppsminskning i storleksordning med hela Sveriges utsläpp. Detta var något vi redan hade i Sverige, men det behövde även komma på plats på EU-nivå.

Bland alla de tusentals frågor som förhandlas och beslutas inom EU så är det viktigt att kunna sålla, prioritera och skapa engagemang kring det som kommer ha en avgörande betydelse. Tack Emma för att du tog dig tid att berätta om ditt arbete och om processerna inom EU. Att Innovationsföretagen får en ökad gemensam insyn i detta kan bidra till att vi ännu bättre kan komma med inspel och driva frågor som är av verklig betydelse för att snabba på klimatomställningen.

/Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen