Hoppa till innehåll
Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Immaterialrätternas hantering avgörande för värdeskapande innovation

Som en del av Innovationsveckan arrangerade Innovationsföretagen ett samtal om immaterialrätternas betydelse för värdeskapande innovationer, hur det hanteras idag och vad vi behöver utveckla framåt.

– En god idé skapar inga värden om man inte gör något med den. Att hantera de immateriella rättigheterna på ett ändamålsenligt sätt är grundläggande för alla som vill implementera och vidareutveckla nya lösningar, säger Helena Dahlberg förbundsjurist Innovationsföretagen.

I samtalet deltog Christina Wainikka, Policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv, Johan Westberg, Marknad och kommunikation, Patent- och registreringsverket, PRV och Marie Kumlin, Chefsjurist PE Teknik & Arkitektur. Samtalet modererades av Helena Dahlberg, förbundsjurist Innovationsföretagen.