Hoppa till innehåll

I veckan träffades Hållbarhetsrådet och på agendan den här gången fanns utvecklingen av Innovation för klimatet, uppgradering av samhällsbyggnadssektorns färdplan och skapandet av ett nytt innovationsprogram för att lyckas med omställningen till resursmedvetet och attraktivt samhällsbyggande. Samt de problem som uppstår för företagen när politiken tar kontraproduktiva beslut och ifrågasätter uppsatta mål och ambitioner. Företagen har investerat i kunskap, forskning och innovation för att kunna möta upp marknadens krav. Investeringar som riskerar att gå förlorade.

– Det finns en tydlig enighet i rådet. Sverige behöver orka hålla i och driva mot tydliga mål. Företagen har kunskapen och förmågan att leverera. Långsiktiga hållbarhetskrav och mål måste genomsyra politiken, upphandlingen och projektgenomföranden. Sverige har inte råd att tappa fart i klimatfrågan, det slår hårt mot företagens konkurrenskraft och i slutändan Sverige och svensk ekonomi. Med sänkta klimatambitioner och en spretig politik utan tydlig ambition och riktning riskerar Sverige att gå in i en mycket djupare och mer långtgående lågkonjunktur än vad som är nödvändigt säger Anders Persson, näringspolitiskchef Innovationsföretagen.

– Hållbarhet är inte något företagen lägger som en aktivitet ovanpå det som redan görs och som riskerar att bli en börda, ett måste eller en extra kostnad. Hållbarhet är kärnan i den goda affären – att något är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart innebär att det är det vi eftersträvar, det som är långsiktigt rätt och samhällsekonomiskt mest lönsamt. Därför måste politiken ta ansvar och det offentliga driva på i rätt riktning och inte skjuta problemen till nästa projekt, nästa budget eller nästa generation, säger Anders Persson.

Vill du också delta i Hållbarhetsrådets arbete? Kontakta anders.persson@innovationsforetagen.se

För att stärka innovationssektorns röst och samla kraften kring gemensamma utmaningar finns flera olika råd och nätverk inom Innovationsföretagen att engagera sig i.