Hoppa till innehåll

Shift 2 Access – vi mobiliserar kraft och behöver synliggöra företagens engagemang

Nu går vi in i slutskedet med att forma ansöka till det största och mest omfattande strategiska innovationsprogrammet för hållbart samhällsbyggande hittills. En gemensam ansökan lämnas in inom ramen för IQ Samhällsbyggnad, för initiativen The Shift och Access Sweden.

Engagemanget, stödet och uppslutningen är stor. Bakom den gemensamma ansökan står förutom IQ Samhällsbyggnad – Boverket, Trafikverket, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen/Västtrafik, Region Skåne, VTI, VREF, RISE och IVL. Aktörer som kommer att delfinansiera och bemanna programkontoret, hantera programmets drift, koordinera programinsatser och aktiviteter.

Men det viktigaste är programmets insatser. Varje år reserveras 50 – 150 miljoner kronor per mission/program för programinsatser. En fantastisk möjlighet för näringslivet och här behöver många vara med!

Innovationsföretagen och flera av våra medlemsföretag har varit aktiva i arbetet med att forma en ansökan, ett programförslag och framför allt en mission och ambition framåt. En mission som tydligt adresserar utmaningar framåt. Utmaningar där kunskaper och förmågor behöver byggas för att bidra till företagens konkurrenskraft och för att klara omställningen till ett hållbart samhällsbyggande.

Mission:

Vi ställer om Sverige, fossilfritt och resursmedvetet, till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla. Vi visar hur – på 100 platser under 10 år. 

Vi skapar förutsättningar för innovation genom att föra samman byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem. 
Vi går från resurskrävande byggprocesser till att skapa nya värden med cirkulära affärsmodeller. 
Vi går från ohållbara transporter till en ny frihetsreform med konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande. 
Vi framtidssäkrar genom att utmana business-as-usual och skapar morgondagens konkurrenskraft. 

Programmet kommer att byggas kring fyra sammanhängande pelare:

  • Mobilisering av rörelse
  • Formulering av strategiskt fokus
  • Mission-labs som testar och demonstrerar i verkliga miljöer
  • Gemensam kunskapsuppbyggnad, reflektion och lärande

I praktiken innebär programmet stora möjligheter till utvecklingsinsatser kring allt från mobilitetslösningar till det fysiska byggandet. Allt från kunskapsuppbyggnad och utveckling av ny teknik till implementering i konkreta projekt.

Vi vet redan att intresset är stort, att frågorna och agendan är angelägen. Vi tror också att det kommer att innebära stora möjligheter för Innovationsföretagens medlemmar att söka och få finansiering i konkreta projekt. Och i nära samverkan med beställare. Detta känns mycket positivt. Nu efterfrågas tydliga signaler kring engagemang från näringslivet. Avsiktsförklaringar kring samverkan och konkreta investeringar. Allt för att kunna skicka med i att ansökan i oktober.

Vill ert företag engagera sig ta gärna kontakt med anders.persson@innovationsforetagen.se som varit aktiv i att forma programmets mission. Eller med Emma Hult som är projektledare på IQ Samhällsbyggnad emma.hult@iqs.se

Den 19 oktober lämnar Shift 2 Access in en gemensam ansökan om ett nytt strategiskt innovationsprogram inom Impact Innovation. Impact Innovation är Energimyndighetens, Formas och Vinnovas satsning på nästa generations strategiska innovationsprogram.