Hoppa till innehåll

Den senaste EFCA-barometern  (European Federation of Engineering Consultancy Associations) visar att de senaste sex månaderna har varit mycket intensiva för den europeiska teknikkonsultbranschen. Trots att orderböckerna har minskat är de fortfarande på högre nivåer än normalt. Lönsamheten har minskat från 7,1 procent år 2020 till 5,7 procent år 2021, vilket är något under genomsnittet för branschen. Utmaningarna för branschen inkluderar brist på kompetens, låga arvoden och löneökningar. Geopolitik, energiomvandling, stigande inflation och räntor är fortsatta faktorer som bidrar till osäkerhet – och möjligheter – i marknadsutvecklingen framöver.