Hoppa till innehåll
Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen

Innovationssamarbeten och grön omställning nyckeln till ökad handel

Regeringen presenterade idag sin nya handelsstrategi. Den innebär enligt regeringen ”ett bredare helhetsgrepp”, och handlar inte bara om att främja export och investeringar, utan även import. En ökad svensk attraktionskraft, innovationssamarbeten och grön omställning är några nyckelfaktorer som tas upp.

– Det är mycket positivt att regeringen tar ett helhetsgrepp på handeln. För att stärka svensk konkurrenskraft och främja svensk import och export behöver flera ministrar bidra och en gemensam strategi är en bra start, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

Regeringen vill utveckla arbetet med en ”faktabaserad och positiv” Sverigebild, både för att stärka svenska företags konkurrenskraft och motståndskraften mot desinformation. Sverige och svenska företag har väldigt gott rykte inte minst inom den digitala och gröna omställningen.

– Sverige och svenska företag är världsledande på att leverera lösningar för den gröna omställningen. Och regeringen framhåller detta som en konkurrensfördel för Sverige. Problemet är att regeringen inte driver den klimatpolitik som behövs för att denna konkurrensfördel ska bestå. Nu ökar utsläppen i Sverige och klimatmålen ska göras om. Det riskerar Sveriges varumärke som global klimatledare och gör klimatinvesteringar osäkrare, säger Elin Lydahl förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Utöver den gröna och digitala omställningen inkluderar strategin även bland annat forskning och utveckling och förbättrade möjligheter att attrahera kvalificerad arbetskraft.

– Åtgärder för att höja Sveriges status som attraktiv karriärdestination för högkvalificerad arbetskraft är efterlängtat. Kompetensbristen är ett av våra medlemsföretags största utmaningar och måste adresseras om vi ska kunna bli ledande i den gröna omställningen, säger Elin Lydahl.

Handelsstrategin har tre övergripande mål och 70 delmål och gäller till 2030, med utvärdering av resultatet 2026.