Hoppa till innehåll

Tidöpartiernas klimathandlingsplan saknar konkreta åtgärder

Sveriges klimathandlingsplan saknar konkreta åtgärder för att möta utmaningarna här och nu. Fokuset på 2045 riskerar att leda till ökade utsläpp och osäkerhet kring gröna investeringar. Näringslivet behöver tydliga spelregler och ledarskap för en framgångsrik omställning. Det skriver Elin Lydahl, Innovationsföretagens förbundsdirektör i en debattartikel i Altinget idag.

Den klimathandlingsplan som Tidöpartierna presenterade i dag saknar konkreta åtgärder, relevanta styrmedel och ett tydligt fokus på omställning. Genom att prata mål i stället för vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att sänka utsläppen försenar regeringen den nödvändiga klimatomställningen samt sänker Sveriges konkurrenskraft.

Det är akut att fatta beslut som minskar de faktiska utsläppen här och nu. Näringslivet behöver svar på vilka konkreta åtgärder som kommer att vidtas för att stötta den pågående omställningen. Ska Sverige och svenska företag klara klimatomställningen med bibehållen konkurrenskraft kan inte klimatpolitiken sättas på paus tills omformulerade utsläppsmål är på plats och vi måste hålla kvar fokus på att pressa ned utsläppen år för år mot nettonoll 2045. Klimatpolitiken kan inte vänta tills Miljömålsberedningen kommit överens om nya klimatmål. Regeringen måste premiera utveckling som bidrar till minskad resursanvändning och minskade klimatutsläpp. Men framför allt så krävs långsiktiga spelregler som gör det möjligt att investera i forskning och utveckling och ta de rätta strategiska besluten. I regeringens handelsstrategi betonas vikten av att vi satsar på klimatet och den gröna omställningen, något som klimatpolitiken idag inte svarar upp mot.

Innovationsföretagen har redan pekat på ett antal åtgärder som kan genomföras här och nu. Tyvärr gav klimathandlingsplanen inte de nödvändiga svaren. Klimatutmaningen handlar om så mycket mer än utbyggd elproduktion, utbyggnad av svensk kärnkraft och oändlig tillgång på el. Den innebär en genomgripande omställning av hela samhället. Klimatutmaningen handlar också om effektiv energianvändning och hållbara investeringar i samhällsbyggnad. Här krävs en tydlig riktning och ett högt tempo är avgörande för att lyckas. Regeringen behöver snarast föreslå åtgärder som konkret kan minska klimatutsläpp här och nu för att nå klimatmålen 2030 och 2040.  Varje år är viktigt och det går inte att vänta på att någon mirakelteknik plötsligt ska kapa utsläppen. Hårt och långsiktigt arbete behövs, därför bör en kraftfull klimatpolitik innehålla:

– Krav på att all offentlig upphandling ska styra mot klimat- och hållbarhetsmålen. Det är orimligt att stat, regioner och kommuner motverkar klimatpolitiken genom undermålig upphandling.

– Prioriterad energieffektivisering. Energiproduktionen är bara ena sidan av myntet och effektivare användning är det som ger snabbast resultat.

– Ekonomiska styrmedel, regelverk och upphandling som styr från linjärt till cirkulärt. Svaret är inte alltid att bygga nytt med nytt material. Mer kan byggas om, återvinnas och stöpas om.

Oavsett hur mycket fossilfri el nuvarande eller kommande regeringar lyckas hälla in i systemet så är det stabila och gynnsamma förutsättningar för klimatomställningen som är det centrala. Ohållbar produktion kommer aldrig bli långsiktig konkurrenskraftig oavsett tillgången på el. Omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle och näringsliv är nödvändig. Och det måste ske långt före 2045. Det måste börja nu.

Innovationssektorn har den nödvändiga kompetensen för att göra omställningen snabbare och effektivare. Med sitt helhetsperspektiv kan arkitekt- och ingenjörskonsultföretag bidra till ett fokus på energieffektivisering, resurseffektivitet och cirkularitet som säkrar Sveriges konkurrenskraft och en hållbar framtid. Om regeringen menar allvar med att näringslivet är den främsta miljörörelsen så är det hög tid att släppa loss företagens innovationskraft nu. Sverige kan inte vänta.

Att dra klimatmålen i långbänk är inte bara ett hot mot miljön utan även mot Sveriges ekonomiska framtid. Vi behöver beslut som gör skillnad här och nu för att gå segrande ur den gröna omställningen.

Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen