Hoppa till innehåll
Foto: Poxen

Ansökan Shift2Access – beviljad – nu startar innovations­programmet som ska ställa om Sverige

I innovationsprogrammet Shift2Access markerar näringslivet och offentlig sektor en historisk milstolpe i strävan mot en hållbar samhällsbyggnad. Programmet, som nu får grönt ljus, är designat för att katalysera omställningen till ett fossilfritt och resursmedvetet samhälle. Genom att samla experter inom samhällsplanering, byggande och mobilitet sätter det nya standarder för skapandet av attraktiva, tillgängliga livsmiljöer för alla. Innovationsföretagen har deltagit aktivt i arbetet med programförslaget.

Att innovationsprogrammet nu kommer på plats innebär en fantastisk möjlighet för näringslivet och andra aktörer att bygga kunskap och förmåga att klara framtidens utmaningar i samhällbyggnadssektorn. I allt från samhällsplanering, till framtidens bygganden och mobilitetslösningar. Med ambitionen attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla. Fossilfritt och resursmedvetet. 

– Det är fantastiskt att detta nu kommer på plats. En historiskt stor satsning från näringslivet och det offentliga för att framtidssäkra samhällsbyggandet, säger Anders Persson, Chef för strategisk utveckling och internationella frågor.

Syftet med innovationsprogrammet är att skapa förutsättningar att bygga den kunskap och de förmågor som behövs för att klara omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. Innovationsföretagen och flera av våra medlemsföretag har varit aktiva i arbetet med att forma programförslag, mission och ambition framåt. Och även skrivit under en avsiktsförklaring till stöd för innovationsprogrammet.

Innovationsprogrammet bygger på en övergripande ambition att skapa förutsättningar för innovation genom att föra samman en hållbart byggd miljö med framtidens mobilitet i ett och samma ekosystem. Att ställa om resurskrävande byggprocesser till värdeskapande och cirkulära affärsmodeller. Att framtidssäkra och skapa morgondagens konkurrenskraft.

Innovationsprogrammet löper över tio år där företag kan ansöka om medel för projekt inom ramen för programmet.

Bakom programmet och som delfinansiärer av programkontoret och hantering av programmets drift och aktiviteter står förutom IQ Samhällsbyggnad och K2 – Boverket, Trafikverket, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen/Västtrafik, Region Skåne, VTI, VREF, RISE och IVL.

– Engagemanget från våra medlemmar är stort, och företagen står redo att engagera sig än mer.  Nu tar vi nästa steg, i nära samverkan med våra medlemsföretag, för att investera oss in i framtiden.” fortsätter Anders Persson.

Vill ert företag engagera sig ta gärna kontakt med anders.persson@innovationsforetagen.se eller Emma Hult som är projektledare på IQ Samhällsbyggnad emma.hult@iqs.se