Hoppa till innehåll

Innovations­företagens medlemmar bidrar till färdplanens genomförande 

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp, och är samtidigt en nyckel i omställningen och den gröna etableringsexpansion som sker i flera regioner nu. 2018 tog sektorn fram sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. Mycket har hänt sedan dess, och nu behöver takten i omställningen öka.

 Den uppgraderade färdplanen har vässats för att klimatsmarta lösningar ska kunna skalas upp och tempot i omställningen öka. Vikten av investeringar i tidiga skeden har betonats än mer, samt behovet av samverkan genom hela värdekedjan och att utgå från livscykelperspektiv. Målsättningen är att halvera utsläppen till 2030, men färdplanen visar att det är möjligt att halvera utsläppen redan idag. 

Bland de medlemmar i Innovationsföretagen som ställer sig bakom den uppgraderade färdplanen finns bland annat AFRY och Sweco Sverige.  

Det är med glädje vi ser att den uppdaterade färdplanen tydliggör det ansvar och de möjligheter som konsulter och arkitekter har att i tidigt skede påverka klimatutsläppen av ett projekt

Robert Larsson, EVP och chef för division Infrastructure, AFRY
Foto: AFRY

– Det är med glädje vi ser att den uppdaterade färdplanen tydliggör det ansvar och de möjligheter som konsulter och arkitekter har att i tidigt skede påverka klimatutsläppen av ett projekt. Vi på AFRY ser fram emot att i samverkan med resten av branschen tillsammans driva den nödvändiga utvecklingen i en mer hållbar riktning, säger Robert Larsson, EVP och chef för division Infrastructure, AFRY. 

– Färdplanen är ett mycket bra sätt att samla samtliga aktörer i alla led, och tillsammans agera mot gemensamma mål för att fossilbefria samhällsbyggnadsbranschen. Det är positivt att den uppdaterade färdplanenen innehåller skarpare åtgärder som är tydligt riktade mot respektive aktör. För oss som rådgivare måste vi komma in tidigt i processerna för att kunna påverka slutresultatet. Våra tjänster behöver också tydligare upphandlas med färdplanen som målsättning för leveransen, säger Ann-Louise Lökholm-Klasson, vd Sweco Sverige. 

För att så snabbt som möjligt göra de omställningar som behövs för att minska klimatutsläppen och nå målen i färdplanen behöver ett stort arbete genomföras, något som Innovationsföretagens medlemmar är redo för. 

För att klara den gröna omställningen krävs kraftsamling på bred front och omfattar både strukturer, normer och kompetens.

Ann-Louise Lökholm-Klasson, vd Sweco Sverige
Foto: Anna W Thorbjörnsson

– För att klara den gröna omställningen krävs kraftsamling på bred front och omfattar både strukturer, normer och kompetens. Vi behöver se till helheten och ställa om på flera plan samtidigt. På Sweco har vi verktygen, metoder, processer och kunskap för att accelerera utvecklingen. Nu behöver vi alla, i hela kedjan, anpassa oss till planen och tillsammans ta stora kliv framåt, något vi ser fram emot med stor glädje och nyfikenhet, säger Ann-Louise Lökholm-Klasson. 

– Som bransch har vi diskuterat vikten av upphandling för att driva på den gröna omställningen, som bolag har vi utvecklat egna metoder för att tillsammans med beställaren identifiera negativ respektive positiv klimatpåverkan i uppstarten av ett uppdrag, och vi vet att det finns många fler goda initiativ därute. Nu kan alla aktörer längs värdekedjan dela goda exempel och öka kunskapen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor, säger Robert Larsson. 

– I den uppgraderade färdplanen har vi tagit stora steg framåt för att visa på hur vi kan minska sektorns klimatpåverkan. Här är övergripande planering och investeringar i tidiga skeden helt avgörande. Att tänka om, att återbruka och att väga in samhällsbyggandets hela livscykel innan vi bygger nytt.

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

Läs mer