Hoppa till innehåll

Uthyrningslagens 24-månadersregel

Utgångsläget är att innovationssektorns konsulter inte träffas av uthyrningslagen. När företag däremot hyr ut personal som bemanning kan reglerna bli aktuella, vilket kan förekomma i alla branscher.

Uthyrningslagens kan därför bli tillämplig även i vår bransch när konsulter är anställda i syfte att hyras ut under kundföretagets ledning och kontroll. Det är i sådana fall viktigt att ha kännedom om uthyrningslagens 24-månadersregel som aktualiseras den 1 oktober 2024.

Regeln innebär att kundföretag, som har haft en konsult i en bemanningssituation på samma driftsenhet sammanlagt 24 månader (under en 36-månadersperiod), måste erbjuda konsulten en tillsvidareanställning alternativt betala två månadslöner. Placeringstid i bemanningsuppdrag räknas från 1 oktober 2022.

I dessa bemanningssituationer träffar regeln kundföretaget och konsulten, och det är kundföretaget som ansvarar för att regeln efterlevs. Det är också kundföretaget som väljer om konsulten ska erbjudas en tillsvidareanställning (motsvarande timmar som uppdraget) och hur villkoren ska se ut (inte oskäliga), alternativt om konsulten i stället ska få ersättning om två månadslöner. Erbjudandet ska lämnas inom en månad efter att 24-månadersgränsen uppnåtts.

Om konsulten tackat nej till anställningserbjudandet, alternativt fått ersättning, kan konsulten vara kvar i uppdrag hos kundföretaget på obegränsad tid.

Uthyrningslagen träffar bara sådana konsulter som är anställda i syfte att hyras ut under kundföretagets ledning och kontroll, och det är kundföretaget som ansvarar för att regeln efterlevs.

För konsulter i vår bransch kan den nya regeln innebära att vissa uppdrag utifrån våra resursavtal kan riskera att bedömas som bemanning. När det däremot handlar om specialistkompetenser eller självständiga konsultuppdrag, där konsultföretaget ansvarar för resultatet, kommer lagen inte att bli tillämplig.

Bedömningen av om det kan handla om en bemanningssituation görs från fall till fall och det är flera omständigheter som påverkar.

För våra medlemmar finns mer information i Arbetsgivarguiden här (kräver inloggning) och här finns en Frågor & Svar (kräver inloggning).

Presentation av 24-månadersregeln steg för steg och informationsfolder

Standardavtal för konsultuppdrag inom industrin

Innovationsföretagen erbjuder standardavtal särskilt anpassade för konsultuppdrag inom industrin. Standardavtalen reglerar vanligt förekommande frågor och finns både på svenska och engelska. Ladda ner dessa kostnadsfritt. Läs mer