Hoppa till innehåll

Svenska företag bygger upp motståndskraftiga samhällen

Sweco bidrar med expertis för att säkra dricksvattnet i Kremenchuk, Ukraina, med fokus på vattenkvalitet, redundans, energieffektivisering och EU-normer. Projektet genererar även värdefull kunskap i arbetet med att skapa motståndskraftiga och resilienta samhällen på andra platser i världen.

Sweco ska delta i den pågående återuppbyggnaden och moderniseringen av Ukraina genom att bidra med expertis i ett projekt för att trygga dricksvattentillgången för de 220 000 invånarna i Kremenchuk. Specialister från Sweco kommer att stå för expertis inom bland annat vattenförsörjning, hydrologi och miljökonsekvensanalys i en omfattande förstudie som finansieras av Swedfund.

Syftet är att stödja Kremenchuk stad och dess vattenbolag i analys- och förberedelsearbete, och med kapacitetsutvecklingen som krävs för att förbättra och trygga vattenkvaliteten och kapaciteten i distributionssystemet.

Projektet är ett viktigt steg i att bygga upp och modernisera infrastrukturen i Ukraina och samtidigt säkerställa en helt ny nivå av resilient vattenförsörjning.

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige

– Projektet är ett viktigt steg i att bygga upp och modernisera infrastrukturen i Ukraina och samtidigt säkerställa en helt ny nivå av resilient vattenförsörjning. Systemet ska inte bara kunna stå emot klimatförändringar utan även yttre hot såsom krig eller annat sabotage, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige

Resultatet ska alltså leda till en förbättrad, utökad och mer motståndskraftig dricksvatteninfrastruktur där särskild hänsyn även tas till energieffektivitet. Sweco-projektet påbörjades i november och förväntas vara slutfört i augusti 2024.

Projektet finansieras av Swedfund, en statlig svensk utvecklingsfinansiär, och kommer att genomföras i enlighet med nationella mål, EU-standarder och villkor för finansiering från utvecklingsbanker.

Det sätter nytt ljus på resiliens-begreppet, vad är det egentligen vårt samhälle måste klara av och hur når vi dit snabbast möjligt?

Joakim Bourelius, näringspolitisk expert Innovationsföretagen

– Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har satt fokus även på Sveriges beredskap. Och i förlängningen ett väpnat angrepp som allt måste dimensioneras för. Det sätter nytt ljus på resiliens-begreppet, vad är det egentligen vårt samhälle måste klara av och hur når vi dit snabbast möjligt? Sweco och andra svenska innovationsföretag gör nu ovärderliga insatser för att bygga Ukraina starkare och tar samtidigt hem värdefulla lärdomar därifrån, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.