Hoppa till innehåll

UKÄ söker synpunkter för starkare samverkan – fler röster från SME företag behövs

I april 2024 tar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) initiativet till workshops för att utforska och förbättra samverkan mellan högre utbildningsinstitutioner och samhället i stort. Det här är en möjlighet för företag att dela med sig av sina praktiska erfarenheter från samverkan med universitet och högskolor.

UKÄ anordnar workshops i april 2024 för att samla in erfarenheter från samarbete mellan högskolor/universitet och det omgivande samhället. Syftet är att utvärdera och förbättra kvaliteten i utbildning och forskning.

Fler små- och medelstora företag (SME företag) behövs till workshoparna och du som medlemsföretag kan anmäla intresse av att delta till Joakim Bourelius på Innovationsföretagen.

Det är ett bra tillfälle att dela med sig av synpunkter på hur lärosäten kan förbättra samverkan med näringslivet.