Hoppa till innehåll

Dags att lägga i nästa växel för att lyfta Sverige som karriärdestination

Utredningen om behovsprövad arbetskraftsinvandring presenterar förslag till regeringen, inklusive ett nytt inkomstgolv för arbetstillstånd. Innovationsföretagen efterlyser dock fler åtgärder för att locka högkvalificerad arbetskraft till Sverige.

Idag lämnade utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring sina förslag till regeringen.  Bland förslagen fanns det nya inkomstgolv på 34 200 kr som grundkrav för att kunna få ett arbetstillstånd som regeringens beställt. I utredningen saknas dock skarpa förslag som svar på regeringens beställning av åtgärder som främjar den hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invand­ringen. Nu behöver regeringen ta initiativ till att göra Sverige till en mer attraktiv karriärdestination för ingenjörer och programmerare, menar Innovationsföretagen.

– Vi är tacksamma för att regeringen drivit igenom en gräddfil för högkvalificerad arbetskraft där de ska få sitt arbetstillstånd inom 30 dagar. Den finns på plats sedan två veckor men nu är det dags för nästa steg för att underlätta företagens internationella rekrytering, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Innovationsföretagen vill nu att regeringen skyndsamt presenterar en nationell strategi för talangattraktion och sätter ett mål för hur många som ska rekryteras internationellt till svenska företag per år.

– Sverige är i grunden en attraktiv karriärdestination för högutbildade men vi underpresterar. Nu vill vi se ett helhetsgrepp på högsta nivå med Finland som förebild, med nya resurser till kompetensfrämjande samt en starkare koppling mellan nationell och regional nivå. Sverige behöver jobba brett för att göra det mer attraktivt för globala talanger att välja Sverige, säger Joakim Bourelius.

Sverige går idag miste om investeringar och tappar i konkurrenskraft när det inte går att rekrytera de nya kompetenser som klimatomställning och digitalisering kräver. Trots en beviljandegrad nära 100 procent har handläggningstiderna för arbetstillstånd åt de ingenjörer och programmerare som företagen rekryterar länge varit betydligt längre än i grannländerna och Innovationsföretagen föreslår därför också:

  • Höjda ambitioner för service och kortare handläggningstider för högkvalificerad arbetskraft. Med en beviljandegrad på nära 100 procent för ingenjörer och programmerare bör de kunna få svar snabbare än 30 dagar. I Finland får samma personer svar inom 14 dagar och det finns inga skäl att svenska företag ska vänta längre.
  • Investera 60 miljoner kronor per år i att främja Sverigebilden och mottagande av högkvalificerad arbetskraft. Svenskt attraktionsfrämjande behöver ett samlat grepp, nationellt ledarskap och en kick-start.