Internationella samarbeten

Innovationsföretagen medverkar i flera internationella forum, för att stärka medlemsföretagens långsiktiga arbete och värde.

Vi medverkar i RiNord, Nordiskt Praktikermöte, ACE (Architects’ Council of Europe), FIDIC (International Federation of Consulting Engineers).